Vooral de jaarlijkse kosten van de veldverlichting en van de kleedaccommodatie (verwarming, douches)op sportpark 't Rikkelder  zijn aanzienlijk. Foto: Jan Hendriksen.
Vooral de jaarlijkse kosten van de veldverlichting en van de kleedaccommodatie (verwarming, douches)op sportpark 't Rikkelder zijn aanzienlijk. Foto: Jan Hendriksen. Foto:

Buitengewone ledenvergadering VV Ruurlo

RUURLO – Voetbalvereniging Ruurlo is al geruime tijd bezig met een project om de vereniging te verduurzamen. Zo heeft het bestuur in de afgelopen periode veel tijd gestoken in het goed uitzoeken en beoordelen van diverse aanbiedingen. Er is een werkgroep onder leiding van Ben Lodeweges bezig geweest te bezien hoe men de vereniging het beste kan verduurzamen. En deze werkgroep heeft inmiddels zijn resultaten aan het bestuur van VV Ruurlo en aan het stichtingsbestuur Sportpark 't Rikkelder gepresenteerd. Beide besturen hebben de plannen goedgekeurd.

Door Jan Hendriksen

"Echter de plannen vragen een behoorlijke financiële investering en natuurlijk moet er nog veel werk verzet worden. Daarom hebben wij als bestuur besloten dat wij graag goedkeuring voor de plannen willen hebben van onze leden en ook op zoek zijn naar ondersteuning en hulp om de plannen te realiseren. Vandaar dat we een buitengewone algemene ledenvergadering hebben uitgeschreven, die plaatsvindt op maandag 15 april op sportpark 't Rikkelder in de kantine van VV Ruurlo", zo verklaart voorzitter Henry Meutstege van VV Ruurlo.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Bond (KNVB) heeft VV Ruurlo eind 2017 geselecteerd om deel te nemen aan een pilot project tot verduurzaming van sportpark 't Rikkelder, samen met een negentien andere voetbalverenigingen uit Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland. Het project kreeg de naam 'De Groene Club'. Buitensportverenigingen hebben over het algemeen te maken met hoge energiekosten. Vooral de jaarlijkse kosten van de veldverlichting en van de kleedaccommodatie (verwarming, douches) zijn aanzienlijk. "Wij hebben besloten deel te nemen in dit project dat zich met name richt op zonneboilers, ledverlichting (van de velden) en zonnepanelen. Deze maatregelen zijn allemaal bedoeld om het energieverbruik terug te dringen, sterker nog onze ambitie is op termijn energieneutraal te zijn. Dit wil zeggen dat we 'zelfvoorzienend' worden door alle energie die we gebruiken zelf op te wekken. Wij zijn dit traject ingegaan met de inspanningsverplichting één van drie bovenvermelde energiebesparende maatregelen te realiseren. Naast besparing op de energiekosten is voor ons ook van belang een bijdrage te leveren aan zowel de verduurzaming van ons sportcomplex als aan de verbetering van ons milieu", aldus voorzitter Henry Meutstege van VV Ruurlo.

Investeringen
Om jaarlijks een besparing van ongeveer tienduizend euro te kunnen bereiken, moet bijna tachtigduizend euro worden geïnvesteerd en daar is de rijkssubsidie dan al van af. Over het algemeen verdienen investeringen zich pas na verloop van tijd terug. Henry Meutstege: "Het is van groot belang een juiste keuze te maken in de volgorde van de te treffen maatregelen. Daarbij is het algemene advies (van deskundigen) van 'De Groene Club om éérst te investeren in energiebesparing (ledverlichting, zonneboilers) en pas daarna in het zelf opwekken van energie (zonnepanelen). In dat licht bezien willen we in elk geval investeren in ledveldverlichting. Dit levert onmiddellijk een besparing op de elektriciteitskosten van bijna zesduizend euro. We hebben samen met FC Eibergen het subsidietraject 'maatschappelijke initiatieven duurzaamheidsmaatregelen' bij de gemeente Berkelland doorlopen. Dit heeft voor beide verenigingen geresulteerd in een toezegging van elk 10.000 euro. Ook hebben we een toezegging van het Fonds 1819 (voormalige regionale spaarbanken) voor een bijdrage van 5.000 euro. We kunnen uit onze eigen reserves een bedrag van 25.000 euro vrij maken uit de eigen reserves voor de duurzaamheidsmaatregelen die we voor ogen hebben. Hierover mogen de leden maandag 15 april hun visie geven."