Afbeelding
Foto: PR

ABN AMRO: ‘lage rente stuwt huizenprijs omhoog’

Partnerbijdrage

De coronacrisis heeft weerslag gehad op de woningmarkt, zo blijkt uit de meest recente Woningmarktmonitor van ABN AMRO uit april 2021. De huizenprijzen zijn onderhevig aan de hoogste stijging in twintig jaar, terwijl er verwacht wordt dat het aantal aan- en verkopen zal dalen. Daarnaast heeft er een verplaatsing plaatsgevonden: de woningprijsstijging in de stad is niet langer het hoogst.

Lockdown verandert beeld op stad

Een verklaring voor de lagere huizenprijsstijging in de grote steden van Nederland is dat de interesse voor buiten de stad wonen toeneemt. “De prijsstijging van appartementen overvleugelt niet langer die van andere woningtypes, maar ligt eronder. Dit komt waarschijnlijk doordat appartementen vooral in de vier grote steden te vinden zijn,” vertelt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Bokeloh verwacht dat steeds minder mensen een woning in de stad kunnen betalen en dat de steden in verhouding meer last hebben van de economische gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast zijn de voorzieningen die het wonen in de stad aantrekkelijk maken door de lockdown niet meer toegankelijk. Ook werken er door social distancing steeds meer mensen thuis, waardoor buiten de randstad wonen aantrekkelijker wordt.

Druk op besteedbare inkomens

ABN AMRO houdt rekening met een toenemende werkloosheid. Ze verwachten een stijging van 3,6% in dit jaar en 5,5% aan het einde van 2022. Door het zicht op versoepelde coronamaatregelen en het opengaan van de economie verwacht het Economisch Bureau dat de overheid haar steunpakketten in zal trekken. Reorganisaties en het bijbehorende baanverlies zijn hier een logisch gevolg van, maar zullen een nadelig effect hebben op de besteedbare inkomens in Nederland. Dit verslechtert vervolgens de betaalbaarheid van de woningmarkt en creëert een negatief effect op de verdere huizenprijsontwikkeling.

Huizenprijzen blijven in 2021 stijgen

Het Economisch Bureau voorspelde eerder nog een stijging van 5% in de huizenprijzen van 2021, maar heeft dit al naar boven bijgesteld naar 7,5%. Deze stijging is mede veroorzaakt door een impuls in aankopen die in de eerste twee maanden van 2021 heeft plaatsgevonden door de verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari. Ook durven ze al te zeggen dat de stijging in 2022 zal leiden tot een stijging van 2,5%. Door deze maatregel hebben veel starters het kopen van een huis met een jaar uitgesteld. De grote vraag naar koopwoningen heeft de prijzen flink laten stijgen.

Transacties dalen in 2021

Hoewel de transactiecijfers in januari en februari van dit jaar hoog uitvielen, verwacht ABN AMRO dat dit van tijdelijke aard was. “Dit jaar dalen de woningaankopen met 10%, volgend jaar met 5%,” aldus Bokeloh. Door de prijsstijgingen en de krapte op de woningmarkt blijft het moeilijk om een woning te kopen. Vooral starters hebben hier last van. Een oplossing hiervoor zou zijn om meer nieuwbouwwoningen te bouwen. Door de aanhoudende stikstofcrisis en beperkte bouwvergunningen is dit niet zo makkelijk als het lijkt. Het resultaat hiervan is dat de doorstroom naar nieuwbouwwoningen in het gedrang komt, waardoor ook het aantal transacties van bestaande woningen daalt.

Dit artikel wordt u aangeboden door ABN-AMRO. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant