Uitleg waar de doorsteek in de Oudestraat naar de 'Ten Coateplas' zal komen. Foto: Rob Stevens

Uitleg waar de doorsteek in de Oudestraat naar de 'Ten Coateplas' zal komen. Foto: Rob Stevens

Transformatie centrum Neede vordert gestaag

Wonen

NEEDE - Het is nu zo’n tien jaar geleden dat de basismarkt in Neede werd gesloopt. Twee jaar later, in 2013 werd het Vlearmoesplein in gebruik genomen. Dat was min of meer de start van een proces dat werd ingezet om de verpaupering van het Needse centrum een halt toe te roepen. Een taskforce met vertegenwoordigers van allerlei relevante partijen en burgers zette een stip op de horizon met een beeld van hoe Neede er in 2030 volgens hen uit zou moeten zien. De spreekwoordelijke schop ging in de grond. Hoe staat het ermee?

Door Rob Stevens

Norbert ter Mors van het ‘Loket Oudestraat’, terzijde gestaan door vertegenwoordigers van de gemeente (waaronder wethouder Gerjan Teselink) en de ondernemersvereniging, vertelt in restaurant Studio 16 hoe de vlag erbij hangt. De focus van hun plannen ligt op de Oudestraat. Hij is enthousiast over de saamhorigheid van de Needse gemeenschap in dit proces en de support van de gemeente.

Nog niet eens zo lang geleden voerde Berkelland een krimpbeleid, woningbouw was niet aan de orde. De gemeente komt volgens Ter Mors lof toe omdat ze voor de Oudestraat de een uitzondering durfde te maken. Nood breekt immers wet. In leegstaande panden mochten 24 wooneenheden gebouwd worden. En het mooie is, vertelt Ter Mors: “Ondanks de krimp liep dat vanaf dag één. Veel bovenverdiepingen in de Oudestraat zijn inmiddels bewoond. Het gaat veelal om het type woningen waar jongeren zich vestigen. En dat past weer mooi in de plannen die de komende jaren op stapel staan.”

Hét grote probleem was volgens velen dat er zoveel winkels leeg kwamen te staan in de Oudestraat. Maar alleen in die hoek zoekt ‘Loket Oudestraat’ de oplossing niet. Volgens hen gaat het om een drie-eenheid: winkels, wonen én recreëren. Winkels worden daarom ook omgezet naar de bestemming wonen. Maar er gebeurt meer. In de Oudestraat worden drie panden tegenover Zeeman gesloopt om daar een doorsteek te maken naar de Ten Coateplas. De bedoeling is dat straks via de Ten Coateplas het verkeer achter de Lidl weer een aansluiting krijgt op de Oudestraat. De Ten Coateplas krijgt daarvoor een ‘upgrade’. Verder wordt een deel van de Oudestraat autovrij gemaakt, wat weer ruimte geeft voor recreëren, bijvoorbeeld op een terras. En dat sluit weer mooi aan op de uitbreiding van de woonbestemming in de Oudestraat. Verder zijn of worden gevels verfraaid en wordt veel aandacht besteedt aan groen. Inmiddels zijn twaalf transformatieprojecten gaande of al afgerond. De leegstand is drastisch afgenomen. Mensen hebben er weer geloof in. Dat blijkt wel uit het feit dat twintig miljoen euro privaat is geïnvesteerd in de Oudestraat, de gemeente legt daar nog eens twee miljoen aan subsidie bij. Het tij is gekeerd en de transformatie is nog enige tijd gaande. Het is immers nog geen 2030.

De ontwikkelingen in de Oudestraat hebben ook hun uitwerking op een andere plek in Neede die er verpauperd bij ligt: het busplein en omgeving. Ook dit gebied krijgt een nieuwe bestemming: Het Hof van Neede. Rond het busplein worden daarvoor aan de Oudestraat vier panden gesloopt en vervolgens in die hoek van Neede 32 kwalitatief hoogwaardige appartementen gebouwd, verdeeld over vier gebouwen.

De plannen worden toegelicht in de Oudestraat. Foto: Rob Stevens

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo