De chauffeurs van de Naoberbus genieten elke keer als ze mensen hebben geholpen, bijvoorbeeld met het ritje naar de supermarkt. Foto: Hans Stijntjes
De chauffeurs van de Naoberbus genieten elke keer als ze mensen hebben geholpen, bijvoorbeeld met het ritje naar de supermarkt. Foto: Hans Stijntjes HANS STIJNTJES

Naoberbus verlaagt de prijzen

Vervoer

BERKELLAND - De Naoberbus verlaagt de prijzen, wat betekent dat voor de inwoners van Berkelland?

Voor de klanten is dat goed nieuws, want vaak zijn dit mensen die al hard getroffen worden door alle prijsverhogingen van de laatste tijd. Deze klanten zijn inwoners van gemeente Berkelland, die niet over eigen vervoer beschikken en geen gebruik (meer) maken van openbaar vervoer. De doelgroep bestaat uit vaak oude personen die thuis willen blijven wonen of vanuit een zorginstelling zelfstandig mobiel willen blijven. Denk daarbij aan het zelfstandig boodschappen willen doen, een bezoek aan de dokter, tandarts, fysiotherapeut, familiebezoek, verenigingsbezoek en dergelijke. 

Zij vervoeren deze mensen dagelijks met de rolstoelauto of personenauto. Klanten betalen een rittenprijs die afhankelijk is van de plaats van instappen en het doel van de reis. Er wordt gewerkt met strippenkaarten, het aantal af te rekenen strippen voor een retourrit binnen de eigen woonplaats is bijvoorbeeld 3 strippen. De strippenprijs gaat nu omlaag van 1,50 naar 1,25 euro. Bij aankoop van een 24 strippenkaart scheelt dat 6 euro.

De prijsverlaging is natuurlijk ook bedoeld om meer klanten te werven. De Naoberbus heeft nu 180 klanten, maar de organisatie is ervan overtuigd dat er in Berkelland veel meer oudere mensen zijn die vanwege vervoersproblemen niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, mensen die steeds meer geïsoleerd raken. Misschien is deze prijsverlaging een extra reden om lid te worden van de Naoberbus. Deze staat klaar om deze mensen weer te laten deelnemen aan het sociale leven, zonder dat zij telkens weer een beroep te moeten doen op hun kinderen.

De vrijwilligers rijden binnen de gemeente Berkelland en naar Groenlo en Lochem. Het is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, laagdrempelig en tegen lage kosten. Het wordt dus zelfs goedkoper. “Ja, dat is een ingewikkeld verhaal”, antwoordt Rothman als hem gevraagd wordt hoe dat in deze dure tijden toch mogelijk is. “Eigenlijk kan het ook niet, want de Naoberbus komt geld tekort om voldoende middelen te reserveren voor de afschrijvingen op de voertuigen. Toch gaan we de rittenprijs verlagen en wel om een aantal redenen. Ten eerste omdat we het afgelopen jaar flink hebben kunnen bezuinigen op onze kosten. De dure Naoberbus werd vervangen door een goedkopere rolstoelauto en de Naoberauto werd vervangen door een soortgelijke auto, rijdend op lpg. Dat scheelt in brandstofkosten en in onderhoudskosten.”

“Verder hebben we in 2020 vanwege corona onze rittenprijs moeten verhogen,” zo vervolgt Rothman, “omdat de kosten doorliepen, we geen corona-ondersteuning kregen van het rijk en het aantal klanten en het aantal ritten heel sterk terugliep. De inkomsten in de jaren 2020 en 2021 waren daardoor erg laag. Vanaf 2022 is het aantal klanten weer gestegen en door de hogere rittenprijs zijn onze inkomsten daardoor ook weer gestegen. Door lagere kosten, hogere inkomsten is het verantwoord om de prijsverhoging door corona nu weer gedeeltelijk terug te draaien. De kosten per strip gaan daardoor weer terug naar 1,25. Dat is een verlaging van bijna 20 procent.”

In Eibergen en Neede bestaat er een goede samenwerking met de Elektrocar en de Fleermoesbus. Deze rijden echter alleen lokaal. De Naoberbus verzorgt niet alleen het lokale vervoer in Borculo en Ruurlo, maar tevens alle interlokale vervoer, dus ook het interlokale vervoer vanuit Eibergen en Neede. De tarieven voor het lokale vervoer in Eibergen en Neede liggen lager dan bij de Naoberbus. Met deze prijsverlaging komen de prijzen weer op ongeveer hetzelfde niveau als van de Elektrocar en de Fleermoesbus.

Vervanging van de voertuigen is wel één van de grootste problemen voor De Naoberbus-organisatie. De rolstoelauto is een tijdelijke vervanger van de bus en zal komende tijd moeten worden vervangen. Daarvoor moeten dan wel weer middelen beschikbaar komen. “We zoeken naar verdere kostenbesparingen. Daarbij wordt ook gedacht aan de aanschaf van elektrische voertuigen om de hoge brandstofprijzen te kunnen opvangen.”

In de afgelopen jaren werd er, met succes, een beroep gedaan op een aantal fondsen. Dankzij deze fondsen kon men de Naoberbus en de Naoberauto vervangen. “Onlangs hebben we een extra donatie ontvangen en in de toekomst hopen we ook weer financiële ondersteuning te krijgen van een aantal fondsen voor vervanging van de huidige voertuigen. Daarnaast hebben we ook nog steeds onze hoop gevestigd op gemeente Berkelland. We zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor ondersteuning. Sinds de oprichting van de Naoberbus hebben we wel veel waardering gehad van de gemeente Berkelland, maar -nog- geen financiële ondersteuning.”

Met de dit jaar gestarte Vriendenactie kan men eenvoudig vriend worden van de Naoberbus door zich aan te melden bij één van de contactpersonen, die zijn te vinden op www.naoberbus.nl. 

Ook mensen die interesse hebben om vrijwilliger te worden in een fantastisch team mensen, bijvoorbeeld als chauffeur, kunnen even kijken op deze website  en contact opnemen met één van de coördinatoren (onder onder contact/samenstelling bestuur).


www.naoberbus.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo