Gemini is uitgenodigd voor de viering van het 50-jarig jubileum van het Duitse VC Reken. Foto: PR
Gemini is uitgenodigd voor de viering van het 50-jarig jubileum van het Duitse VC Reken. Foto: PR

Gemini present bij jubileumviering VC Reken

Sport

Gemini present bij jubileumviering Duitse partner VC Reken

BORCULO -  In het kader van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio, werd de voormalige gemeente Borculo in 1974 partner van de Duitse gemeente Reken. Ook in dat jaar werd op 22 mei in Reken een volleybalvereniging opgericht, de Volleyball Club Reken. 

Op een aantal jongens in Reken had het volleybaltoernooi bij de Olympische Spelen van 1972 in München grote indruk gemaakt. Zij volleybalden op school al wel tijdens de gymlessen, waarna een aantal van hen in 1973 een team vormden, dat onder de naam ‘Volleybalgruppe Reken’ vriendschappelijk wedstrijden speelde en ook meedeed aan toernooien. Bij hen ontstond toen de behoefte tot het oprichten van een officiële vereniging om ook competitiewedstrijden te kunnen spelen tegen andere verenigingen. Hun sportleraar wilde de kar wel trekken en vroeg aan de ouders van de jongens die nog minderjarig waren, om toestemming om hen lid te mogen maken van de op te richten vereniging. Die kreeg hij, waarna de VC Reken een feit werd. Hij werd toen ook zelf de eerste voorzitter en de eerste trainer. De vereniging sloot zich aan bij de West Duitse Volleybalbond en behaalde met dat team ook successen in de competitie.
In enkele jaren groeide de vereniging toen met heren- , dames- en jeugdteams tot meer dan honderd leden. Nu, bij het 50-jarig bestaan, kent men nog drie dames- en vier meisjesteams, een groep starters vanaf 9 jaar en een mixed-groep recreanten. In de zomermaanden spelen zij beachvolleybal op hun prachtige, in een bos gelegen, velden. De vereniging kent ook al vele jaren een kleine badminton afdeling.

In het oprichtingsjaar zocht de VC Reken al contact met Gemini, waarna op 24 en 25 mei 1975 het eerste bezoek aan Reken volgde door negen spelers en vijf partners, met een tegenbezoek aan Borculo in september. Zeker tien jaar vond in een weekend de uitwisseling van seniorleden plaats, soms wel twee keer per jaar, daarna werd het een uitwisseling van jeugdleden. Bij het 20-jarige bestaan in 1994, vond er op hun verzoek een reünie plaats en werd Reken bezocht door Gemini-leden die er ook bij het eerste bezoek in 1975 al bij waren. Bij al die leuke, sportieve bezoeken werd er gevolleybald in de hal of buiten op de beachvolleybalvelden en werden ook contacten onderhouden en nieuwe gelegd en natuurlijk een feestje gevierd.
Bij de viering van het 40-jarig jubileum in 2014 was ook een vertegenwoordiging van Gemini in Reken aanwezig. Daarna zijn de contacten helaas wat verwaterd en heeft er geen uitwisseling meer plaatsgevonden. De VC Reken was natuurlijk ook vertegenwoordigd bij de viering van het 25-, 40- en 50-jarig jubileum van Gemini.         

De uitwisselingen hebben er wel toe geleid, dat er liefde opbloeide en in 1984 een huwelijk werd voltrokken tussen twee leden van beide verenigingen.

50 jaar VC Reken
Op zaterdag 25 mei start in Reken de jubileumviering waarvoor Gemini ook is uitgenodigd. Om 11.00 uur kunnen belangstellenden kennismaken met de vereniging en actief meedoen met volleybal en badminton. Om 14.30 uur staat er een volleybalwedstrijd gepland tussen Dames 1 van VC Reken en een team van Kerkemeijer Gemini dat is samengesteld met speelsters van Dames 1 en 2. Het jubileumfeest begint daarna om 20.00 uur. Alle festiviteiten vinden plaats in de sporthal bij het raadhuis. In de delegatie van Gemini zitten naast enkele bestuursleden ook twee nog steeds actieve leden die in 1975 al bij het eerste bezoek aanwezig waren.
Het jubileumjaar kent verder op 24 augustus een familiedag en op 21 december een jeugdtoernooi. Mede door een subsidie van de Euregio hoopt Gemini bij te kunnen dragen aan een, voor VC Reken, prachtige jubileumviering waarbij, de hoop is dat de contacten tussen beide verenigingen daarna weer intensiever zullen worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant