Als de Sint Willibordkerk aan de eredienst onttrokken is, kunnen er, zolang het gebouw nog niet verkocht is, nog wel gebedsvieringen gehouden worden. Foto: PR

Als de Sint Willibordkerk aan de eredienst onttrokken is, kunnen er, zolang het gebouw nog niet verkocht is, nog wel gebedsvieringen gehouden worden. Foto: PR

Uitgebreid stappenplan voor sluiting Sint Willibrorduskerk

Religie

Informatieavond voor parochianen van Ruurlose kerk

Door Jan Hendriksen

RUURLO - Zoals al eerder bekend is gemaakt wordt de Sint Willibrordkerk in Ruurlo van de Geloofsgemeenschap Sint Willibrord, die deel uitmaakt van de regionale katholieke parochie HH Twaalf Apostelen, waarschijnlijk op 1 januari 2024 aan de eredienst onttrokken. Het is het eindpunt van een stappenplan dat de komende periode in werking treedt voor het voortbestaan van de geloofsgemeenschap Sint Willibrord kerk Ruurlo.

De eerste stap is een informatieavond voor de parochianen, op dinsdagavond 23 augustus in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex Het Hemminkhof. Die begint om 19.30 uur. Hierna komt er een hoorzitting voor de onttrekking van het kerkgebouw en wordt er een schriftelijk verzoek ingediend voor de onttrekking aan de bisschop. Het bisdom stuurt dan een aangetekend decreet met bezwaartermijn. Veertien dagen voor de definitieve levering/overdracht aan een eventuele nieuwe eigenaar wordt het decreet definitief ondertekend. Voor deze overdracht/levering dient het parochiebestuur een machtiging aan te vragen bij de bisschop.
Wat zijn de gevolgen van al deze stappen voor de Ruurlose geloofsgemeenschap Sint Willibrord? Dat er vanaf 1 januari 2024 in de Sint Willibrordkerk geen weekendvieringen meer gaan plaatsvinden met een teamlid of emeritus als voorganger en dat de geloofsgemeenschap geen parochie meer in stand hoeft te houden Wel kan de parochie voor de kerntaken van een parochie blijven zorgen zoals het vieren van de eucharistie en het bedienen en vieren van de sacramenten. Want de geloofsgemeenschap is de eerste verantwoordelijke voor ‘Lokaal Geloven’, voor ‘kerk zijn’ met of zonder kerkgebouw.

Mogelijkheden
Wat zijn de eventuele mogelijkheden? Als de kerk aan de eredienst onttrokken is, kunnen er, zolang het gebouw nog niet verkocht is, nog wel gebedsvieringen gehouden worden. Daarnaast gaat er gezocht worden naar een andere ruimte waar men de geloofsgemeenschap voort kan zetten. Dit zou ook de huidige kerk kunnen zijn, al zal dit een moeilijke opdracht worden. In de afgelopen maanden hebben de parochianen van de geloofsgemeenschap Sint Willibrord al via een breed uitgezette enquête aan kunnen geven waar hun voorkeuren liggen De ideeën, opmerkingen hieruit worden meegenomen in de verdere besluitvorming.

Enthousiast
Het bestuur van de Ruurlose geloofsgemeenschap wil ondanks dat het huidige stappenplan volgens hen onvolledig en niet allemaal even duidelijk is graag dat er in elke geloofsgemeenschap een groep rond ‘nabijheid/lokaal geloven’ gevormd wordt. De groep gaat bestaan uit de leden van de huidige pastoraatgroep en parochianen die mee willen denken. Hier ligt een duidelijke vraag. “Het doel is energie te stoppen in zaken die leden van de geloofsgemeenschap enthousiast en betrokken kunnen maken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo