Arjen van Gijssel: 'Voor mij was die rekenmachinekwestie eigenlijk een beetje de aanleiding om lokaal de politiek in te gaan.' Foto: PR

Arjen van Gijssel: 'Voor mij was die rekenmachinekwestie eigenlijk een beetje de aanleiding om lokaal de politiek in te gaan.' Foto: PR 

‘Zie, democratie werkt van onderop’

Politiek

Succesvolle strijd tegen dure rekenmachine op school

Door Jan Hendriksen

RUURLO – In augustus 2021 begon Ruurloër Arjen van Gijssel een actie tegen de steeds weer nieuwe modellen rekenmachines die ouders verplicht zijn voor hun schoolgaande kinderen te moeten kopen. Van Gijssel schreef er een brief over aan de Tweede Kamer toen hij voor de vierde keer een nieuwe calculator voor zijn schoolgaande kinderen moest aanschaffen. Een meerderheid van VVD, D66, CDA, SP en GroenLinks vroeg zich toen ook af of dat allemaal wel nodig was. Uiteindelijk duurde het anderhalf jaar voordat de Tweede Kamer vond dat scholen niet te vaak nieuwe modellen rekenmachines verplicht moesten stellen. De Kamerleden Peters (CDA) en Kwint (SP) dienden daarover woensdag 1 februari bij de Tweede Kamer een motie in. En die kon tot alle tevredenheid en trots van Arjen van Gijssel, die sinds vorig jaar wethouder (CDA) van gemeente Berkelland is, op steun van een ruime Kamermeerderheid rekenen.

Met enige regelmaat worden nieuwe rekenmachines op de markt gebracht, met telkens nieuwe functies. Volgens Arjen van Gijssel schrijven scholen hun leerlingen vaak voor die nieuwe apparaten te gebruiken, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is. Doordat er steeds nieuwe exemplaren moeten worden gekocht, kunnen de rekenmachines niet door meerdere kinderen uit één gezin worden gebruikt en dat jaagt ouders onnodig op kosten. De rekenmachines die nu worden geadviseerd voor gebruik op de middelbare school kosten vaak ten minste honderd euro. De Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Kwint (SP) lieten in de motie weten dat het kabinet de eisen die aan rekenmachines worden gesteld voor een langere periode vaststelt. Verder moet het kabinet er bij het College voor Toetsen en Examens op aandringen dat rekenmachines die voldoen aan de eisen op alle scholen door alle leerlingen mogen worden gebruikt.

En daar was het Arjen van Gijssel anderhalf jaar ook allemaal om te toen. “Zie democratie werkt van onderop. Je kunt als inwoner echt nog wel volksvertegenwoordigers vinden die zich vast willen bijten in het dossier en het tot een succes maken. Ik vind het leuk dat we dat vanuit de Achterhoek op poten konden zetten. Voor mij was die rekenmachinekwestie eigenlijk een beetje de aanleiding om lokaal de politiek in te gaan. Er zijn genoeg lokale problemen om nog meer aan te pakken”, aldus de wethouder. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo