Energie opwekken in de Achterhoek gebeurt onder meer met windmolens. Foto: Liesbeth Spaansen

Energie opwekken in de Achterhoek gebeurt onder meer met windmolens. Foto: Liesbeth Spaansen

Nieuw Akkoord van Groenlo: samenwerken voor een energieneutrale Achterhoek

Politiek

ACHTERHOEK - De colleges van de acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het derde Akkoord van Groenlo. Samen gaan we voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050. Dat wil zeggen dat er dan evenveel energie duurzaam wordt opgewekt binnen de grenzen van de Achterhoek, als er verbruikt wordt. In lijn met het nationale Klimaatakkoord willen wij uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Met het akkoord herbevestigen de gemeenten de Achterhoekse samenwerking: samen d’r an. Het Akkoord van Groenlo 3.0 wordt de komende tijd voorgelegd aan de gemeenteraden.

Wethouder Gerjan Teselink van gemeente Berkelland is bestuurlijk trekker. “We staan voor een grote opgave voor verduurzaming. En de huidige energiecrisis geeft onze opgave nog meer urgentie. Als individuele gemeenten krijgen we de opgave niet voor elkaar”, zegt hij. “Samen staan we sterker. Alle acht Achterhoekse gemeenten onderschrijven met dit nieuwe akkoord het grote belang van samenwerking op dit gebied.”

‘Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan’

Sinds het tweede Akkoord van Groenlo is er als Achterhoek veel bereikt. Zo hebben de participerende gemeentes een gezamenlijk Energieloket opgericht, hebben zij een Regionale Energiestrategie en werken de acht samen in projecten zoals Achterhoek Onderneemt Duurzaam en Zonnige bedrijvendaken. “En we weten beter wat er nodig is om energieneutraal te zijn. De opgave voor duurzame opwek en energiebesparing is veel groter dan we in 2013 hadden aangenomen. Met het derde Akkoord van Groenlo sluiten we aan bij het nationale Klimaatakkoord. En gaan we voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050 (in plaats van 2030). Dit is ook in lijn met de keuze van de gemeenten om uiterlijk in 2050 helemaal van het aardgas af te zijn. Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. En zorgen we dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft.” Voor een energieneutrale Achterhoek, zijn veel partijen nodig. Gemeenten vragen ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen het akkoord te ondersteunen en zelf ook aan de slag te gaan. “Alleen samen kan het een succes worden.”

Een regionaal Akkoord Het Akkoord van Groenlo 3.0 is een regionaal akkoord. Dat betekent dat alle gemeenten instemmen met het akkoord. De komende tijd wordt het akkoord in de verschillende gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraden met de vraag met dit akkoord in te stemmen.
Na instemming door de gemeenteraden, stellen de gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsagenda op. Gemeente-overstijgende thema’s als energiebesparing, duurzame verwarming in plaats van gas, zonne-energie op daken, zonnevelden, windenergie en biogas komen hierin terug. Maar ook een actueel thema als de krapte op het netwerk van netbeheerders. In de uitvoeringsagenda is er ruimte voor variatie en voor specifieke lokale accenten.

Eerste Akkoord van Groenlo
In 2009 is het eerste Akkoord van Groenlo opgesteld. Het doel is een energieneutrale Achterhoek. En zo bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, de betaalbaarheid van energiekosten en het creëren van werkgelegenheid. In 2013 is een tweede Akkoord van Groenlo gemaakt waarin het eerste akkoord is uitgewerkt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo