Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens

Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens

Aanpassingen in de APV

Politiek

BERKELLAND - De APV is een gemeentelijke verordening. De basis ervan is het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gemeente heeft in de APV de vrijheid artikelen meer toe te snijden op de specifieke eigen situatie. 

Het college stelt de raad voor een aantal wijzigingen door te voeren. Bijvoorbeeld om de verordening rond seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke in te trekken en in de APV op te nemen. Deze actie is om puur praktische redenen die regelmatige aanpassingen aan de nieuwe realiteit makkelijker maken. Op verzoek van een raadslid was hiervoor ooit een aparte verordening opgesteld.

Verder is het artikel over carbidschieten aangepast. Dit om de veiligheid rond deze oudejaarsdagactiviteit te verhogen. Berkelland sluit zich hierbij aan bij de voorschriften die andere gemeenten ook hanteren in Twente en de Achterhoek. Zo mag het volume van de bus die als lanceerinstallatie wordt gebruikt niet meer dan veertig liter zijn. Het voorwerp dat afgeschoten wordt moet een (voet)bal zijn. Jongeren onder de achttien jaar dienen onder toezicht te staan van een volwassene, die ook nog eens niet onder invloed van drugs of drank mag zijn.
Ook is het verboden de klaphamer in de open lucht te gebruiken. Verder maakt een aanpassing in de APV het mogelijk dat slijterijen proeverijen mogen houden, wat onder de oude regelgeving niet mogelijk was. In de oude APV was dit recht alleen aan horecabedrijven voor behouden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo