Anemonenstraat Eibergen. Foto: Rob Stevens
Anemonenstraat Eibergen. Foto: Rob Stevens

Herinrichting Huenderstraat, Tulpstraat en Anenomenstraat Eibergen

Politiek

EIBERGEN - Stukje bij beetje verandert Eibergen. Alles heeft immers een houdbarheidsdatum. Inzichten omtrent de inrichting van de openbare ruimte veranderen. Waar eerst groen moest wijken voor bestrating komt het nu weer terug, voor wateropslag, tegen ‘hittestress’ en omdat inwoners het mooier vinden. In Eibergen worden de Huenderstraat, de Tulpstraat en de Anenomenstraat opnieuw ingericht.

Door Rob Stevens

Het centrum van Eibergen heeft de afgelopen jaren een ander gezicht gekregen. Het resultaat van werkzaamheden waarbij veelal het riool, wegen, groen, verkeer en onderhoud betrokken zijn. De Brink is zo na de ‘revitalisering’ een ruime open plek in het centrum geworden met nieuwe bestrating, veel groen en een klein podium. Elders in het dorp wordt op open plakken nieuw gebouwd, veelal levensbestendig. Op de Kruiskamplaan en de Klaashofweg zijn maatregelen getroffen die de snelheid van het veerkeer afremmen en is fors vergroend met nieuwe beplanting en bomen. De nieuwste plannen betreffen nu de Huenderstraat, Tulpstraat en Anemonenstraat. Bewoners zijn bij beide projecten betrokken bij de ontwerpfase.

De Huenderstraat is meer dan veertig jaar oud en aan vervanging toe. De ondergrond is niet stabiel. Het wegdek is in slechte staat. De weg krijgt een dertig kilometer inrichting, net als de rest van de wijk. En ook hier wordt de openbare ruimte vergroend en de afvoer van hemelwater verbeterd. Water wordt niet meer zo snel mogelijk afgevoerd maar zo veel mogelijk opnieuw geïnfiltreerd in de bodem. In een eerder stadium is al ledverlichting aangebracht. Met de herinrichting van de Huenderstraat is 65.000 euro gemoeid.

Ook de Tulpstraat en de Anenomenstraat zijn meer dan veertig jaar oud, onderhoud is nodig. De Tulpstraat is het laagste punt in de wijk wat bij hevige neerslag wateroverlast geeft. Er komt een nieuw regenwaterriool dat wordt aangesloten op de reeds aanwezige retentie aan de Olde Eibergseweg. Het nieuw riool lost de wateroverlast van de Tulpstraat op en wordt ook belangrijk voor de afvoer van regenwater voor de hele wijk. Hemelwater wordt ook hier langer in de wijk gecontroleerd vast gehouden. Beide woonstraten krijgen een zogenaamde erf-inrichting. Openbare ruimte en particulier terrein worden zo duidelijker geschieden en geven een rustiger wijkbeeld. Het openbaar groen krijgt een nieuwe impuls met kleurrijke beplanting, vogelvriendelijk wintergroen, bomen en graskeistenen. Duurzaamheid wordt gewaarborgd door de hergebruik van materiaal en de bewuste keuze van nieuwe materialen. Met de herinrichting van de Tulpstraat en de Anenomenstraat kost 300.000 euro.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo