Verblijfsaccomodatie Eibergen. Foto: Rob Stevens
Verblijfsaccomodatie Eibergen. Foto: Rob Stevens

Nieuw beleidskader voor verblijfsaccommodaties in de recreatieve sector

Politiek

BRCULO - Berkelland heeft een nieuw beleidskader voor verblijfsaccommodaties in de recreatieve sector. De oude dateerde al weer van 2008. Maar de vrijetijdssector is steeds in ontwikkeling, dus dat vraagt om een actualisatie. Het nieuwe concept ligt van 7 september tot en met 19 oktober 2022 ‘ter inzage’ voor burgers die er op willen reageren.

Door Rob Stevens

Wethouder Gerjan Teselink legt uit dat zich nieuwe ontwijkingen hebben voorgedaan die voorheen niet bestonden, zoals bijvoorbeeld ‘Glamping’: een vorm van kamperen met de luxe zoals thuis. Dat vraagt, samen met allerlei andere ontwikkelingen, om een aanpassing van beleid. In het nieuwe beleidskader verblijfsrecreatie wordt onder andere per type verblijfsaccommodaties aangegeven wat onder welke specifieke voorwaarden mogelijk is. Het uitgangspunt hierbij is het steven naar een onderscheidend aanbod aan vitale verblijfsaccommodaties van een goede kwaliteit die passen bij Berkelland. Omdat de ontwikkelingen snel gaan wordt het nieuwe kader over twee jaar al geëvalueerd. Als er iets is wat de afgelopen jaren is geleerd, is dat de wereld heel snel kan veranderen. Waar nodig wordt dan bijgestuurd.

In het beleidskader is het voor de gemeente zoeken naar ruimte voor ondernemers om in te spelen op deze snel veranderende markt, maar wel zonder daarbij de impact van verblijfsaccommodaties en hun bezoekers op de samenleving en omgeving uit het oog te verliezen.

Belangrijke aandachtspunten zijn daarom: de draagkracht van het gebied en de locatie; het belang van een goede landschappelijke inpassing, duurzaamheid en toegankelijkheid; het onderscheidend vermogen, marktruimte en toeristische exploitatie als voorwaarden; het verbod op permanente bewoning van een verblijfsaccommodatie.

Per type verblijfsaccommodatie gelden de volgende bijzonderheden: vrij kamperen in de openbare ruimte is (en blijft) niet toegestaan; het maximum aantal plaatsen voor minicampings (inclusief camperplaatsen) is bijgesteld van 25 naar 30; semipermanente verblijfsobjecten zijn toegestaan op minicampings; er komt een pilot voor een ‘jaarronde opening’ van minicampings, met inbegrip van camperplaatsen; nieuwe vestigingen van verblijfsrecreatieterreinen zijn niet mogelijk, met uitzondering van de ontwikkeling bij de Hambroekplassen.

Met deze insteek voor de vrijetijdssector hoopt de gemeente bij te dragen aan een Berkelland waarin het prachtig is (en blijft) wonen, werken en recreëren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo