Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens

Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens

Gemeente in gesprek met COA

Politiek

BORCULO - Gemeente Berkelland is benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor de opvang van minderjarige asielzoekers in Berkelland. Burgemeester Joost van Oostrum bevestigde de aanvraag en schetste tegelijkertijd de weg die de gemeente wil afleggen om tot een besluit te komen. “Vooralsnog zou een nu leegstaand gebouw van de voormalige Rekkense Inrichtingen aan de Panovenweg in aanmerking kunnen komen. Dit is een relatief klein gebouw met ongeveer 44 plekken, maar zal zeker niet uitgebreid worden.”

Van Oostrum benadrukte dat nog niets vaststaat en het zorgvuldige proces rondom de aanvraag prioriteit heeft. “We willen als gemeente onze verantwoording voor deze doelgroep laten zien, maar de aanvraag ook op de juiste manier vervolg geven. Allereerst gaan we met de omgeving in gesprek. Daarna bekijken we de mogelijkheden met de dorpsraad Rekken. Pas daarna volgt er weer contact met het COA.”
Eventuele nieuwe bewoners zijn alleenstaande jongeren tussen 14 en 18 jaar. Onder de 14 gaan de kinderen naar een pleeggezin. Boven de 18 gaan ze naar een regulier AZC. Maandag 20 juni is het eerste overleg met de directe omgeving.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo