Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens
Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: Rob Stevens

Eerste duidingsdebat nieuwe gemeenteraad lijkt op een warm bad

Politiek

BORCULO - Gaat het roer echt om in de gemeenteraad van Berkelland, waar het gaat om de toon die de raadsleden tegen elkaar aanslaan? Met de eerste raadsbijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week, lijken de raadsfracties op dit vlak een nieuwe koers te willen inslaan. De Berkellandse kiezer heeft gesproken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dinsdag 22 maart wisselden de fractieleiders van de partijen in een ‘duidingsdebat’ van gedachten over wat de verkiezingsuitslag voor de politieke verhoudingen in Berkelland kan betekenen. En welke coalitiemogelijkheden de diverse partijen zien. Het duidingsdebat is iets nieuws in Berkelland en mede een poging ‘elkaar beter te vinden’ en de scherpe randjes wat van de lokale politiek af te halen.

Door Rob Stevens

Het lijkt er dinsdag op alsof alle partijen de afgelopen raadsperiode, die vol zat met veel onderlinge wrevel, achter zich willen laten. De toonzetting was opvallend mild, het duidingsdebat leek wel een gezamenlijk warm bad. Alle partijen willen een snelle coalitievorming. Fractievoorzitter Helmers van het CDA vindt dat zijn partij als grootste (zes zetels, twee zetels verlies) ‘enige verantwoordelijkheid’ toekomt. Het CDA neemt daarom het voortouw in het proces van coalitievorming, met welwillende instemming van de andere fracties. Helmers wil: “Een gemeente met een sterke bestuurskracht en een stabiele coalitie.” Tijdens het debat vertelt hij al een mogelijke informateur te hebben gepolst. Inmiddels is bekend dat dat mevrouw Ellen Nauta is, burgemeester in buurgemeente Hof van Twente.

Bennie Morsink van OBL (van twee naar vijf zetels) is de grote winnaar van de raadsverkiezingen. De samenwerking met BBB heeft hem geen windeieren gelegd. Morsink: “Ik ben blij dat we na twaalf jaar zijn beloond door de kiezer. We willen graag aan de coalitie deelnemen en wachten het initiatief van het CDA af.” Nieuwkomer Jan Zappeij van de Berkellandse Burgerpartij (BBP) probeert nog wat zand in de succesraderen van OBL te strooien met zijn opmerking dat er twee programma’s van OBL op de website staan. Maar volgens Morsink is de tweede versie gewoon een compacte uitvoering van de eerste.

OBL, D66, PvdA en GroenLinks wijzen op de veelkleurigheid van het Berkellands politieke landschap. De verkiezingsuitslag dient volgens hen daarom vertaald te worden in een coalitie met CDA, OBL/BBB, D66 en een vierde partij. Welke partij de vierde plek in de coalitie zal krijgen is onduidelijk. Han Boer van D66 wil graag een gemêleerde coalitie met vier partijen. De VVD (van vier naar drie zetels) en Gemeente Belangen (van vijf naar twee zetels) vinden dat hen gezien de verkiezingsuitslag politieke bescheidenheid past. Voormalig wethouder Bosman heeft afstand gedaan van haar raadszetel. Maar iedereen is eigenlijk wel bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid in de nieuwe coalitie te nemen. Het enige punt waar meningen deze avond iets uiteenlopen is de volgordelijkheid van coalitievorming en de te formuleren raadsagenda waarin de beleidsaccenten voor de komende jaren staan. Over welke zaken brede politieke overeenstemming bestaat en wat ‘vrije kwesties ’zijn. Han Boer heeft het in dit verband over een college waar met wisselende meerderheden kan worden gewerkt.

Al met al lijkt het erop dat alle fracties een nieuwe start willen maken na een periode waarbij de onderlinge verhoudingen stroef waren en er weinig collegialiteit en samenwerking viel te bespeuren. Burgemeester Van Oostrum voelt dit ook en sluit de bijeenkomst dan ook af met de woorden: “Als dit de aanzet is voor de komende vier jaar, dan heb ik er alle vertrouwen in.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo