Hoge windmolens. Foto: Liesbeth Spaansen
Hoge windmolens. Foto: Liesbeth Spaansen

Oost Gelre en Berkelland trekken als één overheid op

Politiek

BERKELLAND - Windmolens zijn een duurzame bron van energie maar óók van overlast. Sommigen vinden ze lelijk, anderen zijn bang voor geluidsoverlast en hinderlijke slagschaduw. Dit soort overlast trekt zich niets van gemeentelijke grenzen aan. In het beleidsrapport Regionale Energie Transitie (RES) wordt zoekgebied K, tussen Ruurlo, Groenlo en Mariënvelde, als mogelijke locatie voor windturbines aan gewezen. Reden voor de twee betrokken gemeentes Oost Gelre en Berkelland samen op te trekken als één overheid, in het belang van hun inwoners.

Door Rob Stevens

De wethouders Bart Porskamp van Oost Gelre en Gerjan Teselink van Berkelland hebben dit gevoelige thema in hun portefeuille. Participatie en betrokkenheid verminderen het gevoel van overlast. Om inwoners aan beide kanten van de gemeentegrens bij de plaatsing van windturbines te betrekken hebben de betrokken gemeenten daarom een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als het gaat om de lasten als lusten mag het niet uitmaken in welke gemeente je woont. Voor beide wethouders staat voorop dat inwoners goed geïnformeerd zijn én worden betrokken bij de besluitvorming. Zij willen daarom op de hoogte zijn van de ideeën, zorgen en wensen van inwoners rond windenergie.

Wethouder Porskamp van Oost-Gelre benadrukt dat het gesprek met inwoners nu prioriteit heeft. Porskamp: “Wij hebben vorige zomer besloten dat we hen eerst willen horen voor we verder beleid ontwikkelen. Op 26 januari is er een ‘Windcafé’, een digitale inwonersbijeenkomst voor inwoners die direct in- of om het zoekgebied K wonen. Dan zullen we hen informeren over wat plaatsing van die turbines concreet betekent. Pas daarna zullen we ons beleid formuleren. De gemeente Oost Gelre heeft als tweede optie ook nog een ander zoekgebied, bij Vragender.”

Wethouder Teselink van Berkelland meldt dat Berkelland ook bij die bijeenkomst aanwezig zal zijn. Ook om de gezamenlijkheid te benadrukken. Teselink: “Het is belangrijk dat inwoners in zoekgebied K in zowel Berkelland als Oost Gelre zich wat betreft die windturbines gehoord en begrepen voelen. Het mag niet uitmaken of je in Berkelland of Oost Gelre woont. Berkelland staat aan de vooravond van de herijking van ons beleid. Draagvlak is daarbij een belangrijk aandachtpunt. Wat ook speelt is dat we geen speelbal mogen worden van initiatiefnemers omdat de gemeentelijke klokken niet gelijk lopen.” Berkelland organiseert voor de inwoners direct in- of om zoekgebied K in februari een (mogelijk digitale) bijeenkomst.

De wethouders kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Participatie is voorwaardelijk voor draagvlak en vraagt met betrekking tot de plaatsing van grote windmolens onderlinge afstemming van kaders wat betreft ruimte, regie en de wijze van participatie. Die eenduidigheid moet dan uiteindelijk ook naar voren komen in de documenten waarin de gemeentes deze kaders dit jaar uitwerken: ‘Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie’ in Oost Gelre en de ‘Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE)’ in Berkelland.

Eind vorig jaar wees de raad van Berkelland zoekgebied K op de grens van Ruurlo en Groenlo aan als enige plek in Berkelland waar windturbines mogen worden gebouwd. Needenaren konden rustig achterover zitten, het eerdere plan om de turbines bij de Avinkstuw langs de Berkel te zetten was daarmee van de baan. De raad nam juist toen die beslissing om zo de regie in handen te houden, verder uitstel van besluitvorming bracht het risico met zich mee dat de provincie een locatie zou aanwijzen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo