Afbeelding
Foto: PR

Waar hoort een gecertificeerde arbodienst aan te voldoen?

Partnerbijdrage

Voor taken als risico-inventarisatie, ziektepreventiemaatregelen en het begeleiden van een zieke werknemer dient u als ondernemer de ondersteuning van een arbodienst in te schakelen. In welke gevallen bent u echter verplicht om een arbodienst in te schakelen en aan welke eisen moet een arbodienst voldoen om de certificering te verkrijgen? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de meerwaarde van een gecertificeerde arbodienst

Wat houdt de arbodienst in?

Bij arbodiensten draait het om de ondersteuning van zowel werkgevers als werknemers bij de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim. Ondernemingen maken gebruik van de arbodienst als er sprake is van een zieke medewerker binnen hun bedrijf. De Wet verbetering poortwachter vereist namelijk dat u als ondernemer verplicht bent om een bedrijfsarts in te schakelen. Naast de bedrijfsarts zijn de veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige de kerndeskundigen van een arbodienst. De bedrijfsarts onderzoekt in hoeverre een medewerker arbeidsongeschikt is. Hierbij beoordeelt hij niet alleen de reguliere werkzaamheden van het personeel, maar ook of er opties zijn om vervangende werkzaamheden te verrichten. 

Vereisten voor certificering arbodienst

Krachtens de Arbowet zijn er minimumeisen gesteld aan de arbodiensten om de kwaliteit van de ondersteuning te waarborgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen aan het functioneren van de arbodienst zelf, maar ook aan hun deskundigheid, de organisatie en de uitrusting. Alle vereisten staan beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidsomstandighedenregeling. De eisen worden bovendien periodiek aangepast, om wildgroei aan de dienstverlening tegen te gaan. Bovendien worden er ook controles op de gecertificeerde arbodiensten uitgevoerd door de DNV GL. De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodienst (SCBA) beheert daarnaast welke arbodiensten de certificering ontvangen. 

Hoe herkent u een arbodienst die gecertificeerd is?

Als u naar een arbodienst op zoek gaat, leest u op de website over de certificering. U vindt bijvoorbeeld een visueel logo van de SBCA welke aangeeft dat de arbodienst aan de vereisten van het certificatieschema voldoet. Ook kunt u op de website van het SBCA vinden of de desbetreffende arbodienst over een certificaat beschikt. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen interne en externe arbodiensten. Interne arbodiensten zijn werkzaam binnen een (veelal grote) organisatie en ondersteunen enkel de eigen werknemers. Een externe arbodienst kan door andere bedrijven worden ingehuurd. 

Vind de beste gecertificeerde arbodienst bij HR Navigator

Het vinden van de juiste arbodienst die past bij uw visie kan veel tijd en moeite kosten. Op de website van HR Navigator vraagt u snel drie offertes aan van de beste arbodiensten in uw omgeving. Wij adviseren om daarbij zoveel mogelijk openheid van zaken te geven, zodat de dienstverlener een op maat gemaakt aanbod kan doen. 

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Navigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo