Afbeelding

Let op de nieuwste WOZ-taxatie

Opinie

GBTwente weet dat drie jaar geleden de Europese Bank en Commissie en de Nederlandse Bank het computermodel met referentiewoningen onbetrouwbaar vonden.
Op basis van de huidige computertaxaties mag geen hypotheek meer worden afgegeven. DNB ziet de keuze van de referentiewoningen ‘als het meest heikele punt’ van de WOZ- taxatie. Hoe hoger de taxatie, des te hoger de hypotheek kan zijn en dat is prijsopdrijvend. Het vervelende is dat de gemeenten de hogere belastinginkomsten best kunnen gebruiken en dus hun mond houden. Het GBT blijft rustig doorgaan en schrijft in uw WOZ-taxatie dat alles nu helder is, maar dat is het absoluut niet, voor niemand.

Als we de laatste ‘taxatie’ bekijken, zie je dat het GBT zich nergens iets van aantrekt en dat het “nu zelfs” vijf referentiewoningen aanbiedt. Die hebben slechts drie kruisjes gemeen. Niemand kan zien op welke gronden ze uitverkoren zijn om referentiewoning te mogen heten. We zien veel verschillende oppervlakten en verkoopprijzen. Die kunnen zelfs wel een variatie meer dan een ton hebben en bovendien zitten er aankopen bij van na de taxatiedatum. Vedrder zien we allerlei oppervlakten van dakkapellen en bijgebouwen. Wat doet het GBT daarmee? Is 20 m2 extra tuin bij de één gelijk aan twee dakkapellen bij de ander? Wat is de waarde van zonnepanelen en waarom heeft de taxatie geen idee van de verbouwingen en functieveranderingen op de zolder of de garage. Niets daarover, wat een schijnvertoning.
Neem de proef, vraag uw wethouder of die kan uitleggen waarom voor zijn of jouw huis juist deze referentiewoningen zijn gevonden en waarom jouw woning juist deze verhoging krijgt. Ik ben er zeker van dat geen ambtenaar van de gemeente of het GBT bereid is u per mail, of nog veel beter in deze krant, voor te rekenen welke optelsom de referentiewoningen gemeen hebben en dat daaruit berekend kan worden dat uw WOZ-taxatie niet 30.000 maar 50.000 euro verhoogd moest worden.

Ik ga bezwaar indienen, net als anderen. Eerst via het GBT want er is een kans dat die instantie aan de telefoon een verlaging aanbiedt. Wat is de WOZ-koehandel geworden. Misschien is het beter via clubs die zich aanbieden zoals bijvoorbeeld ‘de Eerlijke WOZ-taxatie’ die op basis van ‘no cure no pay’ uw bezwaar bij de gemeente indienen. Het zal veelal zeker 20 procent WOZ minder betekenen. Het is ongehoord dat het GBT stelt dat we dat niet mogen omdat we zo de gemeente op extra kosten jagen.

Jurrian Tjeenk Willink
Ruurlo

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo