Afbeelding

Berkellandse Burgerpartij en de sporthal in Ruurlo

Opinie

Sinds de gemeenteraad van Berkelland medio 2022 een definitieve keuze heeft gemaakt voor een nieuw te bouwen sporthal in de directe omgeving van Zwembad de Meene keert de rust terug in Ruurlo.
De periode die voorafging aan deze beslissing is niet iets om trots op te zijn. Er zijn mensen beschadigd, er is gelogen, er is gemanipuleerd. Gemeenschappelijk belang bestond niet; ieder ging voor eigen voordeel en tolerantie was vermoord. Ik heb nog nooit zoveel onsportiviteit gezien over het onderwerp sporthal.
Inmiddels worden de betrokkenen milder en verdwijnen de scherpe kantjes. Ruurlo krijgt een mooie sporthal en daarmee ligt een basis voor een toekomst waarbij op één locatie plaats is voor meer sporten. Het belangrijkste daarbij, de keuze voor deze locatie, is op een democratische wijze gemaakt.

Maar dan blijkt uit een ingezonden artikel van de heer Zappeij dat hij toch weer de strijd aangaat tegen de locatiekeuze die de gemeenteraad gemaakt heeft. De door de heer Zappeij opgerichte Berkellandse Burgerpartij, waarschijnlijk opgericht met als hoofddoel: ‘geen sporthal voor mijn huis’ vindt het nodig om de knuppel wéér in het hoenderhok te gooien. Ook de heer Zappeij heeft bij zijn installatie als raadslid namens zijn partij geloofd de grondwet na te komen. De democratie is in deze wet verankerd en dan moet je volgens mij democratisch genomen beslissingen respecteren.

Vermoedelijk wordt de heer Zappeij binnen de gemeenteraad nauwelijks serieus genomen want waarom heeft hij anders een ingezonden stuk nodig om toch gehoord te worden? Bovendien heeft hij geen enkele moeite met het verdraaien van de waarheid. De plaatselijke voetbalvereniging was niet tegen de locatiekeuze voor de Meene. Sterker nog: dankzij de positieve houding van deze vereniging is het op dat moment muurvast zittende probleem over de locatiekeuze voor de sporthal weer vlotgetrokken. De voorzitter van deze vereniging, de heer Meutstege, gaf tijdens de inspraakavond over dit onderwerp op het gemeentehuis duidelijk aan dat de voetbalvereniging bereid was mee te denken over een eventuele verhuizing naar de omgeving van de Meene. Bij deze inspraakavond was ook de heer Zappeij als gemeenteraadslid aanwezig dus hij weet wat het standpunt is van de voetbalvereniging. Mocht hij het zich onverhoopt niet meer herinneren (wat je in de politiek helaas steeds meer ziet) dan kan hij altijd even in het filmarchief van de gemeenteraad duiken.

Ik ben het overigens helemaal eens met de slotzin van zijn ingezonden brief: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit adviseer ik alle kiezers die gestemd hebben op de Berkellandse Burgerpartij maar die helaas nog een aantal jaren met hun keuze geconfronteerd worden.

Andries Bosma
Ruurlo

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant