Hoogteoverzicht; de verhoudingen met betrekking tot grote windturbines. Illustratie: Jeannette de Meijier

Hoogteoverzicht; de verhoudingen met betrekking tot grote windturbines. Illustratie: Jeannette de Meijier

Jeannette de Meijier

Plan windmolens Berkelland en Oost-Gelre kan de prullenbak in

Opinie

Het plan voor megawindturbines in onze gemeenten kan van tafel, zegt Windkracht K, de stichting die opkomt voor de belangen van bewoners van zoekgebied K, tussen Ruurlo, Beltrum en Zieuwent. Onlangs maakte de regering bekend twee keer zoveel wind op zee te gaan opwekken als tot nu toe voorzien. Gemeenten kunnen hun doelstellingen halen door te participeren in wind op zee. Met dit alternatief voorkomen ze nadelige gevolgen voor bewoners en omgeving.

Meer windturbines op land niet nodig
De energievoorziening is door de uitbreiding van wind op zee in een ander licht komen te staan. De regering gaat de capaciteit van windturbines op zee verdubbelen naar 21 gigawatt in 2030. In 2050 is dat zo’n 70 gigawatt. Hiermee kan alle toekomstige vraag naar elektriciteit met gemak worden opgevangen. Gemeenten kunnen via een coöperatief systeem deelnemen aan wind op zee. Zij hebben nu dus een alternatief zonder overlast, schade aan het leefklimaat en risico’s voor gezondheid van hun burgers.

‘’Laten we blij zijn met de ruime nieuwe mogelijkheden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, zonder nog meer schadelijke windmolens op land te hoeven bouwen. Dat is goed voor het draagvlak voor de energietransitie. En het voorkomt dat mensen onderling tegen elkaar worden uitgespeeld,’’ zegt Jan Schoenmakers van Windkracht K. Het plaatsen van windturbines in de gemeente Berkelland zou overigens maar heel weinig bijdragen aan het behalen van de doelen. Het Berkellandse Dialoogplatform Energietransitie (DET) becijferde onlangs dat de CO2-reductie doelstelling voor 2030 ook zonder windturbines gehaald kan worden. Bovendien kan met de bestaande en vergunde projecten nú al ruimschoots worden voldaan aan de opgave in het Klimaatakkoord.

Onnodig duur
Eén extra windturbine op zee maakt de bouw van een heel windpark van zes à zeven windturbines op land overbodig. Als alle windcapaciteit op zee neergezet wordt, bespaart dat bovendien 1 miljard euro aan kosten en subsidies. Volgens Windkracht K kloppen de argumenten van de windbranche voor meer wind op land niet. “Windmolens op land zijn onvoorspelbaar in de energievoorziening’,’ zegt voorzitter Jan Bosch. ‘’De netbeheerder heeft al aangegeven dat het netwerk het niet aankan: de windmolens zouden regelmatig stilgezet moeten worden.’’

Gezondheidsschade
De gezondheidsrisico’s van windturbines in de leefomgeving worden nog steeds schromelijk onderschat. Er is steeds meer bewijs dat nabijheid van windturbines gezondheidsschade kan veroorzaken. “Bovendien gaat het in Berkelland en Oost-Gelre om een experiment: dit soort megawindturbines van bijna het formaat Eiffeltoren staan nog nergens in Nederland”, aldus Jan Bosch.
Daarbij duikt Berkelland ook nog eens ver onder de internationaal gangbare afstandsnormen. Elders in West-Europa wordt veelal een minimale afstand van 1000 tot 2000 meter voorgeschreven, maar Berkelland vindt 400 meter genoeg. “Welke risico’s zijn de gemeenteraden bereid te nemen met zo’n experiment ten koste van omwonenden en van ons Achterhoekse landschap?’’

Korte metten
Conclusie: grote windturbines in de Achterhoek zijn niet nodig. Als overheden ze tóch willen laten neerzetten, tegen de wens van de burgers én de grote gezondheidsrisico’s kennende, nemen zij een zware verantwoordelijkheid op zich. Gemeentebesturen en gemeenteraden zouden hun oren niet moeten laten hangen naar belangen van bedrijven en investeerders, maar beter moeten luisteren naar hun burgers, vindt Windkracht K. “We willen af van het gevoel dat dit soort megawindturbines doorgedrukt kunnen worden.’’ Windkracht K verwacht overigens dat een rechter er korte metten mee zal maken, gezien de alternatieven die nu voorhanden zijn.

Gemeenteraden aan zet
Alle politieke partijen onderschrijven dat windturbines op land de allerlaatste optie zijn. Er is geen sprake van een verplichting om windturbines te plaatsen. Bovendien zijn gemeenten vanuit de Zorgplicht in de milieuwetgeving en vanuit het Voorzorgbeginsel verplicht de minst schadelijke optie te kiezen. Volgens Windkracht K moet dit besef nog even indalen bij de landelijke en lokale politiek, maar is het een kwestie van tijd totdat de extra windmolenparken op land uit de Regionale Energie Strategie kunnen worden geschrapt. Meer informatie over Stichting Windkracht K is te vinden op de website.

Stichting Windkracht K
Ruuro, Beltrum, Zieuwent


• De windturbines staan op de agenda tijdens de gezamenlijke raadsvergadering van de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre op 24 november a.s.
• Zembla wijdt een uitzending aan gezondheidsschade door windturbines op 8 december a.s.


www.windkrachtk.nl

Het bestuur van Windkracht K zegt: 'Het plan voor
megawindturbines in onze gemeenten kan van tafel.' Foto: PR
Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant