Afbeelding

Is Stikstofbesluit van de Raad van State de doodsteek voor Sporthal Ruurlo?

Opinie

Eerder dit jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Berkelland besloten om de nieuwe Ruurlose sporthal bij het zwembad en dus pal naast natuurgebied De Meene te bouwen. Dit ondanks het feit dat zowel de Ruurlose binnensportverenigingen als de plaatselijke voetbalvereniging en de Willibrordusschool hiertegen gekant waren. Zij waren voorstander van nieuwbouw in het centrum van Ruurlo bij de voetbalvereniging en dus in de buurt van de huidige plek van de hal.

Namens de Berkellandse Burgerpartij heb ik destijds gewezen op de wankele basis voor een keuze nabij De Meene. Enerzijds omdat deze in financieel opzicht primair gebaseerd was op de investeringshoogte en niet op de te verwachten jaarlijkse exploitatiekosten. Maar aan de andere kant ook op de milieuaspecten door de ligging direct naast een natuurgebied en door de bouwhoogte.
Omdat voor de bouw bij het zwembad een bestemmingsplanwijziging nodig is, was de kans al groot dat de Raad van State het plan zou torpederen. Dit zowel op grond van de gebrekkige financiële onderbouwing als op de milieuaspecten. Bij nieuwbouw in het centrum speelt dit milieubezwaar niet.

En dan heeft de Raad van State nu besloten dat de regels voor stikstofuitstoot bij bouwprojecten worden aangescherpt. Want het geitenpaadje van de bouwvrijstelling is nu afgesloten. Duizenden bouwprojecten zijn daardoor in gevaar. De hier van toepassing zijnde Europese wetgeving bepaalt simpelweg dat activiteiten die de stikstofbelasting op de natuur verhogen alleen kunnen plaatsvinden als de uitvoerder kan bewijzen dat de natuur er niet onder lijdt. Dit moet vooraf worden aangetoond, dus voordat de bouw begint.
Dat dit lukt bij een groot project als de bouw van een sporthal naast een natuurgebied lijkt mij een illusie. Wanneer het college van burgemeester en wethouders desondanks de plannen door zou willen zetten, is het gevaar levensgroot dat een doodlopende weg wordt ingeslagen. En dat betekent heel veel tijdverlies en heel veel geld dat in een bodemloze put verdwijnt.

Het lijkt mij daarom verstandig dat het college eens goed gaat nadenken of er wel op de ingeslagen weg moet worden doorgegaan of dat het verstandiger is de gekozen richting te heroverwegen. En dus de steven naar het centrum te wenden waar een goede combinatie van de nieuwe sporthal met de accommodatie van de voetbalvereniging Ruurlo mogelijk is. Want op de nu ontstane situatie is een prachtig gezegde van toepassing: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Jan Zappeij
Raadslid voor de Berkellandse Burgerpartij

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo