Ingezonden brief.
Ingezonden brief. Pixabay

Bezwaarschrift en juridische stappen bij instemming locatie de Meene

Opinie

Geachte leden van de raad, 


Als de raad instemt met het voorstel van het college om de sporthal te bouwen op de locatie de Meene dan verklaren wij bezwaar te zullen maken. Het raadsvoorstel voldoet niet aan meerdere beginselen van behoorlijk bestuur zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

• Het zorgvuldigheidsbeginsel: Artikel 3:4 van de Awb. Het bevoegd gezag moet de feiten en de belangen weten. Nadat alle feiten en belangen in beeld zijn weegt het bevoegd gezag deze bij de besluitvorming af. In het raadsvoorstel worden niet alle belangen en feiten zorgvuldig afgewogen. 

• Het motiveringsbeginsel: Artikel 3.47 van de Awb. Een besluit moet rusten op een daadkrachtige motivering. De feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn. In het raadsvoorstel is de motivering heel beperkt, eenzijdig en niet logisch doordat meerdere parameters buiten beschouwing worden gelaten. 

• Het gelijkheidsbeginsel / materiële zorgvuldigheid: Awb, abbb: Het bestuursorgaan moet alle relevante factoren in de besluitvorming mee nemen. In het raadsvoorstel is dit niet het geval. Er wordt eenzijdig gekeken naar de benodigde investering. Exploitatie en meerdere omgevingsfactoren worden niet meegewogen in de besluitvorming. 

Van belang is dat de beoogde locatie direct naast het Gelders Natuur Netwerk ligt met de daarbij behorende groene ontwikkelzone. Een milieueffectrapportage (MER) is verplicht om de impact van een sporthal mee te wegen in de besluitvorming. 

Bij positieve besluitvorming volgt er direct een bezwaarschrift en ondernemen wij juridische stappen. In het uiterste geval zullen wij ons gelijk gaan halen bij de Raad van State. 

H. Nijhof , J. Schermer , B. Römer, R. Swienink , W. de Vries J.Alfing, J.Eggink, J.Wielheezen, H.Pos

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo