Afbeelding

A.L. Snijders | Donar-eik

Opinie

Ik woon in een dunne streek, mensen zie ik zelden. Atte Jongstra is een mens, hem zie ik eigenlijk nooit. Maar ik heb onlangs wel een boek van hem gekregen, ik was helaas niet thuis. De postbode bracht het en legde het onder een waterdichte overkapping, die ik persoonlijk met zachte stem de zomerkamer noem. 

Daarna deed hij een briefje in de bus om uit te leggen waar ik het boek kon vinden. Het lag op een container, precies zoals hij had opgeschreven. Ik maakte het pakket open en zag dat Atte Jongstra het geschreven had. Dat verbaasde me niet, ik wist dat hij schrijver was. Hij schrijft romans, gedichten, kinderboeken en essays. Het boek dat voor me ligt is een verzameling essays, Ecologieën, een album der natuur. Bij het bladeren valt mijn blik op het essay Houthakker van God. Het gaat over de poging die missionaris Bonifatius in het jaar 754 doet om de heidense Friezen tot het Christendom te bekeren. Bonifatius was al lange tijd succesvol bezig met het bekeren van de heidenen en had daarbij de heilige Donar-eik omgehakt en tot timmerhout laten verzagen. Deze ernstige misdaad werd niet vergeten door de gekrenkte Friezen. Toen zij de missionaris weer eens in het oog kregen vielen ze hem aan, niet met zwaarden, die ze wel degelijk bezaten, maar met eikenhouten knotsen die hen deden denken aan de heilige Donar-eik. Volgens Atte Jongstra is dit een sterke aanwijzing dat de dood van Bonifatius te Murmerwoude in 754 is te danken aan het ecologisch verzet van de Friezen uit de streek: ‘Van onze eiken blijf je met je papenpoten af.’

Nu moet ik voor de eerlijkheid even terug naar de beginregels van het essay. “Het kan chauvinisme zijn, een late vorm van provincialisme, maar ik heb altijd sympathie gevoeld voor de Friezen die in het jaar 754 te Murmerwoude nabij Dokkum de missionaris Bonifatius de hersens insloegen. Wat deed die hardnekkige doopbisschop daar ook? Ondanks zijn eerdere poging in 716 Friesland te bekeren was deze kuststreek (van de Schelde tot aan Denemarken) ‘nog steeds geheel vreemd van God en onder Satans magt gevangen gehouden’, zoals een negentiende-eeuwse, katholieke geschiedschrijver het uitdrukt.”

Ik hak zelf ook hout voor de kachel. Sinds ik de opvattingen van Atte Jongstra ken, denk ik tijdens het hakken vaak aan de Donar-eik.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo