Afbeelding

Column Oerend Smart - Elkaar serieus nemen

Opinie

Gelijke behandeling. Precedent schepping. Als ik wat voor jou doe, moet ik het ook voor een ander doen. Vaak is het een reden om iets niet te doen. Of om er op zijn minst heeeeeeeeel lang over na te denken. Maar is dat nou gelijke behandeling? En is het wat mensen willen? Het lijkt heel logisch. En dus wordt er vaak op deze manier naar vraagstukken gekeken. En als ik heel eerlijk ben, hoor ik het ook vaak om me heen: 'Bij hem mag het wel, waarom niet bij mij?' 'Zij krijgt steun voor haar project. Ik wil toch hetzelfde en bij mij doen ze het niet.' Maar is dat ongelijk of oneerlijk?

In de gemeente Bronckhorst is vorig jaar het project 'Vitale kernen' gestart. Bewoners, organisaties, ondernemers en ambtenaren in Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem zijn bij elkaar gekomen om te zorgen voor toekomstbestendige dorpskernen. Dat zijn plekken waar je graag komt, waar voldoende voorzieningen zijn en waar mensen samenwerken. Dit zijn slechts vier van de vierenveertig (!) kernen die de gemeente Bronckhorst rijk is. En dan snap je het al: die kun je niet allemaal over één kam scheren. In elk dorp wonen andere mensen, heerst van oudsher een andere cultuur, ligt een andere geschiedenis, zijn er andere wensen, spelen er andere belangen, etc. Eén gemeente, ja dat wel. Maar een verzameling van unieke plekken en bewoners.
Toen ik vorig jaar gevraagd werd om mee te werken aan 'Vitale kernen' was voor mij een belangrijke voorwaarde dat het 1. mag mislukken (je weet immers niet wat er op je pad komt en wat er gaat ontstaan wanneer je in gesprek raakt met de mensen in de dorpen. Het mislukt nooit, maar dat geeft ruimte om te experimenteren.) en 2. dat elk proces een eigen karakter krijgt (elk dorp zijn eigen dynamiek). En tot op de dag van vandaag werken we op die manier. Flexibel, maar met een duidelijk doel voor ogen: een toekomstbestendige dorpskern.
En wat is het dan ontzettend tof om te zien dat er steeds meer mensen aanhaken, dat ondernemers kansen zien, dat organisaties proeven dat de tijd rijp is om de handen ineen te slaan, dat bewoners mogelijkheden zien om hun eigen buurt fijner te maken. In Steenderen werken ze bijvoorbeeld aan het dorpsplein als plek van ontmoeting en ontstaat het Dorpslab, een ontmoetingsplek en een broedplaats waar ideeën worden geconcretiseerd en waar mogelijk uitgevoerd. In Zelhem willen ze onderzoeken of een Kulturhus bijdraagt aan de behoeften. Vorden kijkt onder andere naar de huiskamerfunctie rondom de Dorpskerk en het versterken van het dorpsprofiel (wie of wat zijn we en wat willen we uitstralen). In Hengelo werd onlangs het oude gemeentehuis geopend (samen schoonmaken en hier en daar wat verf) om de ideeën van de werkgroep te delen én om inwoners te vragen naar hun behoefte.
Maar al die eigen dingen hebben een duidelijke gemene deler. En daarvoor schreven de vier kernen samen een manifest dat ze aanboden aan de burgemeester. Met als kern: laten we elkaar serieus nemen en erken de verschillen. En dat is oerend smart. Want dát is gelijke behandeling. Luisteren, eerlijk zijn, met respect. En dat doen wat de bedoeling is, voor jouw plek, niet omdat de buren het ook hebben.

Linda Commandeur

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo