Afbeelding

Column Oerend Smart - Melk, de groene motor

Opinie

'Melk is goed voor elk', 'Met melk meer mans', 'Melk, de witte motor'… Hele generaties zijn met de slogans en bijbehorende commercials opgegroeid. Toen ik jong was, was de reclame 'Melk, de witte motor' op tv. Laatst zag ik enkele spotjes op YouTube terug – het was een feest der herkenning. Dankzij die zuivelpromotie heeft melk vanouds een sterk imago.

Maar dat betekent niet dat iedereen weet wat er allemaal omgaat in de melkveehouderij en zuivelindustrie. Menigeen heeft nog een traditioneel beeld van de bedrijfstak, al dan niet versterkt door series als 'Boer zoekt vrouw'. En dat terwijl de Nederlandse zuivelsector wereldwijd vooroploopt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. In de Achterhoek zien we daarvan mooie voorbeelden. Neem melkveehouder Harmsen in Hengelo, een van de 250 deelnemers aan het project 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek'. Onder het motto 'met minder meer' investeert het melkveebedrijf in zogenoemde 'kringlooplandbouw'. Door slimmer met zijn grasland om te gaan en minder krachtvoer aan te kopen heeft Harmsen de afgelopen jaren de melkproductie op een duurzame manier kunnen verbeteren. De kringloop 'voer-koe-melk-mest' wordt zo steeds meer gesloten. Niet alleen de boer profiteert ervan, maar ook het milieu.

Dat mest een nieuwe energiebron kan zijn, maakt Groot Zevert Vergisting in Beltrum duidelijk. Het bedrijf produceert in zijn Groene Mineralen Centrale uit mest en andere organische reststromen jaarlijks elf miljoen kuub biogas. Daarvan gaat acht miljoen kuub via een leiding naar zuivelfabriek FrieslandCampina in Borculo, waar de 'groene mest' wordt gebruikt in de energievoorziening. Op proefboerderij De Marke in Hengelo worden met studenten en onderzoekers de kansen verkend voor verdere verduurzaming en rendementsverhoging in de melkveesector. Neem het project 'Koeien & Kansen' waarin enthousiaste melkveehouders samen met De Marke, Wageningen Universiteit en adviesdiensten analyseren hoe (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving in de praktijk uitwerkt. En dan hebben we het nog niet eens over de Achterhoekse bedrijven die met hun slimme oplossingen de stal tot een hightechomgeving maken. Zo levert Hanskamp (Doetinchem) voerstations voor koeien en Nedap (Groenlo) systemen voor melkmeting, terwijl bij Mueller (nu nog Lichtenvoorde, binnenkort Groenlo) melkkoeltanks worden geproduceerd.

Het zou goed zijn als de consument over deze aspecten van melk meer te weten komt. Nu wordt het verhaal over de agrofood-sector vooral verteld door buitenstaanders: stedelingen, milieuactivisten en journalisten van landelijke dagbladen. Het zijn mensen die het platteland alleen als toerist of recreant kennen en vaak geen idee hebben van de duurzame en innovatieve kant van de zuivelketen. Ook al luidt een Pools spreekwoord 'Een koe die veel loeit geeft weinig melk', de melkveesector zou zich best wat meer op de borst kloppen mogen kloppen, te beginnen in de Achterhoek. Als je het mij vraagt, is het hoog tijd voor een campagne 'Melk, de groene motor'.

Gert-Jan Hospers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo