Afbeelding

Column Oerend Smart - Wegwerkzaamheden

Opinie

De aanleg van de nieuwe N18 vordert gestaag. Het is een prachtig infrastructureel project – en niet alleen omdat de verbinding tussen Twente en de Achterhoek erdoor verbeterd wordt. De nieuwe N18 zal ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de gemeente Berkelland ten goede komen. Wat dat betreft is het project een mijlpijl in de regionale geschiedenis. Ik kijk dan ook uit naar de documentaire 'N18, de film', die het voorbereidings- en bouwtraject van de N18 in beeld brengt. Als het goed is, verschijnt de film als de weg officieel in gebruik wordt genomen.

Even verderop, tussen Borculo en Lochem, wordt ook aan de weg gewerkt. Niet in fysieke zin, maar in gedachten, op papier en in bestuurlijke overleggen. Hier ligt namelijk de Nettelhorsterweg/N825, een provinciale weg die alsmaar drukker wordt. Automobilisten rijden er vaak te hard en het transportverkeer neemt toe. En als verbinding tussen het oosten van de Achterhoek en de A1 zal het er met de nieuwe N18 vast niet rustiger op worden. Omwonenden maken zich er terecht zorgen over. Niet alleen zijzelf, maar ook hun kinderen moeten prettig in de buurt van de N825 kunnen wonen. Daarom zijn ze een burgerinitiatief gestart onder de naam 'de Slimste Weg van Nederland'. Nu is de weg nog 'slim geveurlijk', om het op z'n Achterhoeks te zeggen, terwijl er volop kansen liggen om de leefbaarheid langs de weg en de verkeersveiligheid met slimme ingrepen te verbeteren. En omdat er in 2020 groot onderhoud aan de N825 is gepland, is dit het moment om in actie te komen. De initiatiefnemers roepen bestuurders op om bij de trajectaanpak een brede blik te hanteren, ambitieus te zijn en innovatief te denken. Tijdens een inspiratieavond met de buurt en een ontwerpsessie met studenten zijn al flink wat ideeën bedacht om de weg veiliger, stiller en schoner te maken. Een corporatie van bewoners en bedrijven, sensoren in het asfalt voor constante snelheid, meer groen langs de weg – aan simpele en doeltreffende oplossingen geen gebrek.
De nieuwe N18 en de Slimste Weg van Nederland zijn letterlijk en figuurlijk verschillende trajecten. Gaat het bij de N18 vooral om asfalt en auto's, bij de Slimste Weg ligt de nadruk op burgers en betrokkenheid. Maar beide projecten hebben ook veel gemeen. Want ze laten zien dat een weg meer is dan een verbinding tussen A en B. Werkzaamheden aan de weg zijn niet los te zien van grote maatschappelijke uitdagingen als leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Infrastructuur is van grote invloed op de woonomgeving en raakt mensen in hun dagelijks leven. Goeie wegen zijn cruciaal voor regionale ontwikkeling – en dat principe is al zo oud als de weg naar Rome.

Gert-Jan Hospers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo