De bouwvlag wordt vervangen door de vlag van het Staring College. Foto: Rob Weeber
De bouwvlag wordt vervangen door de vlag van het Staring College. Foto: Rob Weeber

Sleuteloverdracht nieuwbouw Staring College

Onderwijs

BORCULO – Nog een paar maanden en dan wordt het nieuwe schoolgebouw van het Staring Collega op de Campus De Wildbaan in gebruik genomen. De bedoeling is dat vanaf maandag 8 januari de lessen op de nieuwe locatie zijn. Op dat moment gaan de deuren aan de locatie Herenlaan dicht. Locatie Beukenlaan echter blijft nog in gebruik. Vooruitlopend op de ingebruikname, werd de nieuwbouw maandagmiddag door bouwer KlaassenGroep en WSI Techniek plechtig aan de Stichting Portuur overgedragen.

Door Rob Weeber

In het bijzijn van alle betrokkenen bij de ontwerp- en bouwfase, waaronder ook de wethouders voor onderwijs Hans van der Noordt en Betsy Wormgoor, ondertekende de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Portuur Gert Jan van der Molen de overdracht. Wat nog rest zijn wat kleine, ‘luxe probleempjes’, zoals directeur René de Waard het eerder omschreef in zijn toespraak, en de inrichting met meubilair. In zijn toespraak roemde Van der Molen naast alle betrokken partijen vooral ook de gemeente die volgens hem het lef had om met het project ‘over de eigen schaduw heen te stappen’. Daarmee heeft ze naar de toekomst toe ‘perspectief voor de onderwijsontwikkeling geboden.’ Hij vergeleek verder het Staring College met de onderaardse myceliumstructuur van paddenstoelen die her en der een paddenstoel doet oprichten. Zo’n structuur spreekt volgens hem door de vele vertakkingen ‘de taal van het bos’. Ook het Staring College heeft her en der locaties, die onderling verbonden zijn. Hier is volgens hem sprake van ‘de taal der cultuur’.

Van klein begonnen naar groot geworden

Voordat Van der Molen zijn toespraak hield, nam Hoofd facilitair & huisvesting Stichting Portuur Wendy Colenbrander het gezelschap mee door de tijdlijn van de afgelopen 5,5, jaar. ‘Van klein begonnen naar groot geworden’ zo omschreef ze het proces. Voor de school en de stichting gold dat niemand ervaring had met een dergelijk groot en complex nieuwbouwproject. Tevens waren er in de tijdlijn bijzondere omstandigheden aan te wijzen, zoals de wisselende personele bezetting bij de gemeente, de uitbraak van corona en de energiecrisis. Ze complimenteerde dan ook gemeente, projectbegeleiders, bouwer en installateur voor de voorgang en het uiteindelijk welslagen van het project. Begin 2018 startte men met een haalbaarheidsonderzoek en een programma van eisen. In 2020 stelde de raad het krediet beschikbaar en kon de opstart van de nieuwbouw beginnen. De aanbesteding volgde begin 2021. Met het tweede krediet van de gemeente kon op 14 juli 2022 de formele handtekening gezet worden voor de eerste fase van de uitvoering. De uiteindelijke bouw startte op 8 november van dat jaar.

Het gebouw moest vooral ruimtelijk en transparant zijn, zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten. De lokalen zijn dan ook met veel glas omgeven waardoor je kunt zien wat de leerlingen doen. Daarnaast moest het in een groene omgeving passen en duurzaam zijn. Met maar liefst 60 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak past het ook binnen de gemeentelijke ambitie om Berkelland in 2030 energieneutraal te hebben. De nieuwe school kent straks een breed onderwijsaanbod voor leerlingen uit de regio, van vmbo, havo en vwo in de onderbouw en beroepsgerichte leerwegen vmbo in de bovenbouw. Door de herinrichting van het buitenterrein, de Campus De Wildbaan, heeft men bovendien onderwijs en sport bij elkaar gebracht.

De sleuteloverdracht door Matthijs Bulsink van Klaassen Bouw (r) aan afdelingsleiders Staring College Borculo Ineke Pol en Marijn Dijkman. Foto: Rob Weeber
Het project- en bouwteam, met (vlnr) Emiel Ooms, Kleissen bouwmanagement en advies, Roy Krabbeborg, WSI Techniek, Matthijs Bulsink, KlaassenGroep, Gert Jan van der Molen, voorzitter college van bestuur van de Stichting Portuur, Marijn Dijkman, afdelingsleider Staring College Borculo en Wendy Colenbrander, Hoofd facilitair & huisvesting Stichting Portuur. Foto: Jeanet van de Mortel

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo