Jacqueline Buhler is eigenaar van tekstueel adviesbureau TAB en trouwambtenaar in de gemeente Bronckhorst. Ruim vijfentwintig jaar was ze docent Nederlands aan het Isendoorn College in Warnsveld en ook ze schreef mee aan diverse lesmethoden.

Jacqueline Buhler is eigenaar van tekstueel adviesbureau TAB en trouwambtenaar in de gemeente Bronckhorst. Ruim vijfentwintig jaar was ze docent Nederlands aan het Isendoorn College in Warnsveld en ook ze schreef mee aan diverse lesmethoden.

Door de war heen

Onderwijs

Onlangs heb ik mijn nieuwe website gelanceerd. Even heb ik geprobeerd om zelf een site te bouwen, maar toen ik mij naast content bezig moest gaan houden met hosting, plugins, resources en dat soort termen, wist ik dat ik af moest haken. Een gevalletje: schoenmaker, blijf bij je leest! Van de websitebouwer (-builder!) kreeg ik de opdracht om content aan te leveren en dat is mij gelukt. Een tekstje typen, dat gaat over wat ik graag doe, dat is voor mij niet zo heel ingewikkeld.

Elk vak, elke professie, heeft een eigen vaktaal, ook wel jargon genoemd. Het is een groepstaal die voor buitenstaanders moeilijk(er) te begrijpen is. Het kan gaan om vakgenoten, bijvoorbeeld ict’ers of medici, maar ook om groepen met een gezamenlijke hobby. Soms spreekt men van vakjargon, maar dat is niet goed. Dat is een contaminatie: twee woorden of uitdrukkingen met eenzelfde betekenis die door elkaar zijn gehaald, in dit geval ‘vaktaal’ en ‘jargon’. Men spreekt ook wel van een foutieve woordvervlechting. Bekende voorbeelden zijn nachecken van ‘nakijken’ en ‘checken’, verexcuseren van ‘excuseren’ en ‘verontschuldigen’. Maar ook kost duur is een contaminatie, namelijk van ‘is duur’ en ‘kost veel’.

In een reactie van een lezer over een vermeende taalfout in een van mijn columns stond: ‘Ik wil niet te scherp uit de bocht vliegen, maar (…)’. Ook dat is een contaminatie, namelijk van ‘scherp uit de hoek komen’ en ‘uit de bocht vliegen’. Ik raakte even ‘door de war heen’! Iemand wijst mij op een taalfout en maakt er zelf ook een! Heerlijk!

Ik ben tekstschrijver, teksten schrijven is míjn vak. Neerlandica ben ik ook. Doch, ik ben niet onfeilbaar. Gelukkig word ik zo nu en dan – al dan niet terecht – gewezen op een gehaald zeperdje. Ik vind dat geen probleem, want als ik een muzikant betrap op een valse noot, zeg ik het ook. Het is aan de muzikant of hij me gelijk geeft of niet. Als hij de wanklank mooi vindt en goed, laat hij deze gewoon ‘overnieuw’ horen!

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant