Leerlingen eerste jaar 1BK (Basis en Kader) actief in het Techno Centrum. Foto: Ingrid Sweers

Leerlingen eerste jaar 1BK (Basis en Kader) actief in het Techno Centrum. Foto: Ingrid Sweers

Ingrid Sweers

Assink lyceum Eibergen opent Techno Centrum

Onderwijs

Achterhoekse scholen maken gebruik van grote subsidiepot voor techniek

Door Rob Weeber

EIBERGEN - De Achterhoek heeft de handschoen opgepakt. Om meer leerlingen richting techniek te bewegen is er landelijk voor onder meer de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor een periode van vier jaar 100 miljoen beschikbaar, de zogenaamde regeling Sterk Techniek onderwijs. Vier scholen in de regio, Assink lyceum, Marianum Scholengemeenschap, Starink College en het Zone.college hebben uit deze pot gezamenlijk subsidie aangevraagd in het kader van regionale samenwerking ter bevordering van techniekonderwijs.

De subsidiepot is bedoeld voor vmbo-scholen met een technisch profiel die vanuit regionale samenwerking tussen mbo-instellingen, bedrijfsleven en lokale overheid plannen maken voor beter techniek- en technologieonderwijs en het aantrekken van meer techniekleerlingen. Joost Leeuw is Projectleider Sterk Techniek- en Technologisch Onderwijs bij het Assink Lyceum. “We hebben in Eibergen een Techno Centrum ingericht waar zowel onze eigen leerlingen als die van de basisscholen talentgericht, technisch en technologisch onderwijs volgen. Dat centrum beslaat een hele vleugel van ons gebouw. De bedoeling is dat we daar op een manier les gaan geven die volledig in het teken van de leerling staat en niet van een bepaalde methodiek. Bijzonder is ook dat de docenten en leerlingen de gehele dag een Onderwijsassistent Techniek (TOA) tot hun beschikking hebben. Dat is Siebren Tuinhout.”

Vogelhuisje met sauna
De eerste- en tweedejaars leerlingen werken met thema’s die aansluiten bij de zeven werelden van techniek, waaronder bijvoorbeeld ‘wonen, werken en verkeer’. Binnen zo’n thema krijgen de leerlingen zogenaamde beroepskritische opdrachten. In het eerste jaar zijn dat spelontwerpen, zoals het maken van een sjoelbak of een voetbalspel. In het tweede jaar kan dat het maken van een ‘Tiny house’ zijn.
“De weg erheen, extern brononderzoek, zoals het bedrijfsleven, presentatie en het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen voor het ontwerp en uitvoering zijn voor iedereen vrij. Een vogelhuisje met sauna is ook goed, zolang de leerling maar kan aangeven waarom hij of zij iets gekozen heeft.” Iedere leerling is dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar resultaat, zij het wel met de volle ondersteuning door de docenten. Niets is standaard en niets is voorgeschreven. Het gaat om de ontwikkeling van de eigen vaardigheden en talenten en het (leren) werken met de nieuwste technieken en technologieën. Om dat voldoende aandacht en tijd te geven, is het lesrooster in dagdelen ingedeeld in plaats van de gebruikelijke lesuren.

Broeinest van zelfontplooiing
Leeuw erkent dat het in de praktijk nog een beetje zoeken is naar het samengaan van deze nieuwe vorm van lesgeven met het aloude methodisch, klassikaal lesgeven. “Belangrijk is dat de docent de leerling los durft te laten en zijn of haar creativiteit bevordert. Het onderwijs moet niet meer vertellen hoe het moet, maar moet een broeinest van zelfontplooiing worden. Voor dat proces hebben we gelukkig een expert die de docenten coacht. Ook hebben we een expert techniek en een expert technologie in huis. Wat we willen bereiken is een geïntegreerd leerdoel dat niet afhankelijk wordt van 4-jarige regeerperiodes, maar duurzaam wordt verankerd.”

Open huis
Het nieuwe Techno Centrum houdt op dinsdag 31 januari een open huis. De officiële opening van het Techno Centrum volgt in de week van 13 tot en met 20 april. Dan is er een netwerkbijeenkomst voor scholen, primair en voortgezet onderwijs, en bedrijven. Centraal staat dan de vraag waar het elkaar kan versterken. Meer informatie over het Techno Centrum op onderstaande website.


www.assinklyceum.nl/techno-centrum/

‘Het onderwijs moet niet meer vertellen hoe het moet, maar het moet een broeinest van zelfontplooiing worden.’

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo