De Berkel, belangrijke watervoorziening voor Berkelland. Archieffoto: Filmwerkstatt Münster – docu Die Berkel

De Berkel, belangrijke watervoorziening voor Berkelland. Archieffoto: Filmwerkstatt Münster – docu Die Berkel

IVN/KNNV Thema-avond waterbeheer rond de Berkel

Natuur

EIBERGEN - Natuurverenigingen IVN en KNNV Oost-Achterhoek houden woensdag 13 december een thema-avond over waterbeheer rond de Berkel. 

De Berkel heeft in haar lange bestaan alles wel gezien. Ze overstroomde geregeld en stond soms bijna droog. Ze meanderde door het landschap, werd gekanaliseerd en mocht vervolgens toch weer een beetje meanderen. Één ding veranderde nooit: de Berkel was en is heel belangrijk voor de waterhuishouding in de regio. Water(beheer) is tegenwoordig één van de grootste thema’s in natuur- en landschapsbeheer. De afgelopen jaren hebben vaak in het teken van droogte gestaan, nu staan vijvers en beken weer overvol. Deze sterk wisselende omstandigheden hebben grote gevolgen voor de leefomgeving, de natuur en zeker ook het waterbeheer. Vroeger was de belangrijkste taak van riviertjes als de Berkel het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water. Dit verandert nu door de vaker voorkomende droge periodes. Het vasthouden van water in het stroomgebied is belangrijker geworden. 

Het waterschap heeft nieuwe vormen van beheer ontwikkeld, die zich in een dynamisch krachtenveld afspelen: de belangen van bewoners, boeren, natuur en milieu moeten zo veel mogelijk recht worden gedaan. Tijdens de thema-avond vertelt Karel Hesselink, werkzaam bij het waterschap Rijn en IJssel en Berkeldeskundige bij uitstek, uitgebreid over het waterbeheer in het stroomgebied van Berkel en IJssel. Welke maatregelen heeft het waterschap al genomen? Hoe kijken ze naar de toekomst? Welke rol speelt natuurbeheer? Kortom, een zeer actueel onderwerp waarbij zeker ook ruimte zal zijn voor vragen en inzichten vanuit het publiek. 

Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst op woensdagavond 13 december, van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, IVN- of KNNV-leden betalen 3 euro.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo