De lezing over de coöperatie ‘Land van Ons’ was zeer inspirerend. Foto: PR

De lezing over de coöperatie ‘Land van Ons’ was zeer inspirerend. Foto: PR

Groene Verbinding verrast door interesse voor lezing

Natuur

RUURLO - De organisatie ‘De Groene Verbinding’ was zaterdag verrast door de grote belangstelling en aandacht voor de lezing die men in de Ruurlose Dorpskerk had georganiseerd. Er waren maar liefst vijftig geïnteresseerden afgekomen voor de twee geplande lezingen. Jammer genoeg moest een van de twee sprekers zich met coronaklachten verontschuldigen, maar de eerste spreker van ‘Land van Ons’ maakte dit gemis ruimschoots goed.

Het was het inspirerende verhaal van twee studiegenoten die samen de coöperatie ‘Land van Ons’ startten met het idee om land te kopen en dit duurzaam te verbouwen. Hun bedoeling was op deze manier de landbouw te hervormen en meer biodiversiteit terug te brengen. ‘Land van Ons’ werkt alleen maar met vrijwilligers. Alle betrokkenen, bestuurders en leden steken hun eigen tijd in dit bijzonder inspirerende project.
Het grootste deel van de Nederlandse grond is landbouwgrond en daar is het verlies van de biodiversiteit het grootst. Het platteland hoort meer te zijn dan een plek voor windmolens, distributiecentra en zonneweides. De ambitie van ‘Land van Ons’ is met de aangekochte landbouwgrond een nieuwe ecologische hoofdstructuur te creëren.
Iedereen kan zelf deelnemer en eigenaar worden. Als iets je eigendom is, krijg je een andere verantwoordelijkheid. ‘Land van Ons’ gelooft dat dit tot gedragsverandering leidt. Half november 2019 is ‘Land van Ons’ gestart. Eind december 2019 had men zevenhonderd deelnemers. Inmiddels zijn dat er achttienduizend.
Op de website van ‘Land van Ons’ is te zien hoe men kan deelnemen en wat de organisatie doet met de percelen die zij bezit, welke gewassen zij teelt, wat voor producten daarvan gemaakt worden en hoe men deze kan kopen.


https://landvanons.nl
https://degroeneverbindingachterhoek.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant