Burgemeester van Oostrum overhandigt de Koninklijke Erepenning aan een trotse voorzitter Chantal te Braake. Foto:  Henri Walterbos

Burgemeester van Oostrum overhandigt de Koninklijke Erepenning aan een trotse voorzitter Chantal te Braake. Foto:  Henri Walterbos

‘U zorgt voor plezier en troost, U bent er altijd’

Muziek

Koninklijke Erepenning voor Muziekvereniging Concordia Beltrum

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Een avond om gezellig bij te praten, herinneringen op te halen. Het gebeurde volop maar het was tevens een avond waarop nieuwe herinneringen gemaakt werden. Herinneringen die daarnaast met een markeerstift of een sterretje opgenomen zullen worden in de annalen van Muziekvereniging Concordia dat vanwege haar trots en blijdschap al het gehele jaar stilstaat bij haar eeuwfeest en dit graag uitdraagt en deelt met geheel Beltrum. Een jubileum om U tegen te zeggen, bij een vereniging die allesbehalve stilstaat. Het was Burgemeester van de gemeente Berkelland, Joost van Oostrum, die vrijdagavond de leden van de eeuweling en de andere aanwezigen in de tot prachtige feestzaal omgedoopte hal van Loonbedrijf Scharenborg aan de Bultemansweg 4a in Beltrum verraste met de Koninklijke Erepenning. Voorafgegaan door een stukje geschiedschrijving, aangevuld met lovende woorden aan de Beltrumse muzikanten. “Muziek verbindt, U als vereniging ook. U zorgt voor plezier en troost, u bent er bij jubilarissen, bij de 4 mei herdenking. U maakt mensen in de Hassinkhof blij. U bent er altijd.”

Als spreekstalmeesters André en Rieu (Rogier Piepers en Hans Wolterink, HW) de avond afgesloten hebben en er een ‘proost en toost moment’ is geweest met alle leden van de muziekvereniging op het podium, klinkt ‘Laten we proosten’ van Guus Meeuwis uit de speakers. Een trotse en stralende voorzitter Chantal te Braake laat de in polonaise voorbijlopende leden de oorkondes en Koninklijke Erepenning zien en deelt haar trots graag met hen. “Heel bijzonder dat je die Erepenning krijgt. Heel stiekem hoop je erop, maar je weet het nooit,” vertelt ze vlak na de ceremonie. “Dit is echt fantastisch.”
De burgemeester vertelde tijdens de uitreiking dat het verkrijgen van de Koninklijke Erepenning verplichtingen met zich meebrengt. Ook Chantal vernam het. “Ik durf nog niet precies te zeggen wat dat voor verplichtingen zijn,” lacht ze met haar eerste biertje in de hand. “Ik heb een envelop gekregen waar alle regels instaan waar je aan moet voldoen, maar dat zullen wij als club allemaal prima na kunnen leven. Je mag onder meer je logo en briefpapier veranderen, geloof ik. Het is vooral hartstikke leuk.” Ook Chris Timmer, van Muziekbond Gelderland Flevoland voerde het woord en overhandigde de Muziekvereniging een Erepenning namens de bond. Ook van hem lovende woorden. “Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. U bewijst dat.” Ook Chantal zelf sprak de leden en de genodigden toe, vertelt ze. “Zelf ben ik enorm trots. Dat heb ik ook in mijn woordje benadrukt. Als ik kijk wat we met een stukje saamhorigheid neer hebben gezet hier. We hebben prachtige dagen met elkaar beleefd, ondanks dat het enorm veel werk was. Voor het Megaschuurfeest van zaterdagavond hebben we meer dan 1000 kaarten verkocht.”

Honderd jaar Muziekvereniging Concordia Beltrum. Hoe kijkt ze naar de volgende 100 jaar? “We gaan zeker op deze voet verder, gezond blijven, mooie muzikale uitdagingen aangaan met elkaar en de fijne sfeer die in onze vereniging hangt behouden, maar daar ben ik helemaal niet bang voor. De mensen die doen het met elkaar. Nogmaals, ik ben enorm trots.”

Geschiedenis
De eerste gegevens over de vereniging dateren uit 1920/1921. Op 15 juni 1922 was de oprichting een feit. Voortvarend werd er gestudeerd op een passend programma voor de viering van het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina in 1923. Dit Koninklijke feest was een belangrijk gegeven bij de oprichting. Dit moest en zou ook in Beltrum worden gevierd. In 1956 werd een drumband opgericht, waarvan de naam later werd veranderd in slagwerkgroep. De vereniging had van 1965 tot 2004 ook een majorettegroep. Door teruglopende belangstelling bestaat deze groep niet meer. Sinds 1967 kent de vereniging een blaaskapel, genaamd de Slingelandkapel.

Aanvankelijk ging de muziekvereniging als Harmonie Concordia door het leven. Bij het 50-jarig jubileum in 1972 werd de naam gewijzigd in Harmonieorkest Concordia. Doordat er steeds meer disciplines bijkwamen werd de naam in 2009 Muziekvereniging Concordia Beltrum. Verder beschikt de muziekvereniging sinds 1984 over een eigen clubgebouw. Het gebouw is multifunctioneel ingericht en hierdoor geschikt om te verhuren aan andere verenigingen. De vereniging is relatief jong en kenmerkt zich door een welkom voor iedereen die iets met muziek heeft en/of hier zelf actief mee bezig wil zijn, biedt ruimte en uitdaging aan zowel de ervaren als ook de onervaren muzikant. De muziekvereniging houdt zich verder bezig met het bieden van vernieuwende en innovatieve activiteiten om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. En hiermee ‘het muzikale podium voor Beltrum’ te zijn. Op muzikaal gebied worden uitdagingen qua moeilijkheid niet uit de weg gegaan. In 2017 leidde dit tot promotie naar de eerste divisie. De vereniging verenigt bovendien het muzikale met het sociale aspect. Zeer belangrijk in de Beltrumse samenleving.

Bijzonder 
De vereniging biedt nieuwe en herintredende muzikanten veel mogelijkheden. Voorbeelden zijn de blazersklas, het leerlingenorkest, de jeugdslagwerkgroep en specifieke groepslessen voor volwassenen. De vereniging telt veel jeugdleden. De saamhorigheid binnen de vereniging is groot. Jong en oud trekt met elkaar op en voelt zich betrokken. Bijna ieder lid heeft een functie binnen een van de commissies/teams. Ook het onderhoud van het clubgebouw gebeurt door eigen leden. Verder kost het vinden van nieuwe bestuursleden weinig moeite.

Afbeelding
Afbeelding
Burgemeester van Oostrum, naast het bestuur van Muziekvereniging Concordia Beltrum, met de Erepenning en bijbehorende oorkondes. In het midden (met bloemen) een trotse voorzitter Chantal te Braake.
Afbeelding
Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo