Borculo's Mannenkoor bestaat veertig jaar en viert dat met een herinneringsboek en een jubileumconcert in mei; het koor ontvangt daarvoor 1.000 euro uit het fonds. Foto: PR
Borculo's Mannenkoor bestaat veertig jaar en viert dat met een herinneringsboek en een jubileumconcert in mei; het koor ontvangt daarvoor 1.000 euro uit het fonds. Foto: PR

Stichting Fonds 2013 keert 34.950 euro uit

Maatschappij

BORCULO - Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 24 januari weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Er waren vijftien aanvragen voor een evenementbijdrage. De onderstaande aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro.
Halloween avond op 28 oktober 2023, door speeltuinvereniging De Koppel; Schoolschaatsen november 2023 door ijsclub Borculo; Sint Nicolaas intocht op 18 november 2023 en beleefweekend op 25 en 26 november 2023 door Stichting Borculo Sint Nicolaasstad; Midwinterdag op 10 december 2023 door Meester H.W. Heuvelstichting; DEO-loop 2023 op 16 december 2023 door voetbalvereniging DEO; Kerstconcert op 16 december 2023 door Muziekvereniging Volharding Borculo; Geesteren Straalt op 28 december 2023 door Geesterens Belang; Kerstvolleybal toernooi op 29 december 2023 door EGVV; Oliebollenconcert op 30 december 2023 door Muziekvereniging Volharding Borculo; Haarlo-op op 6 januari 2024 door Sportclub Haarlo; Nieuwjaarsschoppen Borchländer Musikanten op 7 januari 2024 door de Borchländer Musikanten Borculo; Koningsspelen in Borculo op 26 april 2024 door Sportfederatie Berkelland; Houtdorp Haarlo op 1, 2 en 3 mei 2024 door Houtdorp Haarlo; Houtdorp Geesteren op 1 tot en met 4 mei 2024 door Houtdorp Geesteren.

Voor deelname aan de lichtroute Septemberfeest Borculo 2024 door Buurtvereniging Lange Wal – Hofstraat is de aanvraag gehonoreerd met een bijdrage van 400 euro voor een grote straatverlichting.

Een aanvraag voor een evenementbijdrage moet voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgang vindt.

Projectaanvragen
Er waren tien aanvragen voor een projectbijdrage, hiervan is er één afgewezen omdat deze niet voldeed aan de voorwaarden en één is er aangehouden omdat de gevraagde gegevens nog niet waren ontvangen. De hoogste bijdragen van 10.000 euro zijn toegekend aan twee projecten. Stichting Synagoge Borculo kreeg dit bedrag voor renovatie van de vloer -begrote kosten ruim 30.000 euro- en Stichting Kulturhus ‘t Stieltjen Haarlo voor het energieneutraal maken van Kulturhus ‘t Stieltjen; de kosten hiervoor zijn begroot op 65.000 euro.

Een bijdrage van 4.000 euro is toegekend aan Stichting Vrijheidsbos Geesteren voor het ontwikkelen van lesmateriaal geraamde kosten ruim 33.000 euro en aan Basisonderwijs Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar voor het bezoeken van Kamp Westerbork door leerlingen van groep 7 en 8.

Aan het Borculo’s Mannenkoor is 1.000 euro toegekend voor een herinneringsboekje en het jubileumconcert op 26 mei. Stichting Berkelzomp afdeling Borculo kan eveneens 1.000 tegemoet zien voor de naamgeving van de nieuwe brug in de Burgemeester Bloemersstraat, waarvan de onthulling op 21 maart plaatsvindt.

De overige aanvragen betrof een bijdrage voor een AED in de Bisschop van Munsterstraat en AED bedienings- en reanimatiecursussen voor de Bisschop van Munsterstraat en Buurt Elbrink 1. Conform de voorwaarden is een bijdrage van 350 euro verstrekt voor de AED en wordt maximaal 20 euro per cursist uitgekeerd voor de cursussen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen. Nieuwe aanvragen projectbijdragen dienen voor 1 april van dit jaar ingediend om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl. Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl. Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan wanneer de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd. Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden. Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat 20 in Borculo een aanvraagformulier worden opgehaald.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo