Ineke Wijkamp over de sporthal-discussie: 'De tegenstanders van locatie De Meene krijgen nu in de media veel aandacht.' Foto Rob Stevens

Ineke Wijkamp over de sporthal-discussie: 'De tegenstanders van locatie De Meene krijgen nu in de media veel aandacht.' Foto Rob Stevens

De beslissing over de sporthal was toch genomen?

Maatschappij

RUURLO - Waar moet de nieuwe sporthal in Ruurlo nou komen? Op locatie de Meene of aan de Fürstenauerstraat? Een vraag die de gemoederen in Ruurlo al jaren lang bezig houdt. Tot vorig jaar de raad het besluit nam dat de locatie van zwembad de Meene voor de nieuwe sporthal het meest geschikt is. Eindelijk duidelijkheid. Maar nu lijkt van allerlei kanten dat besluit toch weer een beetje op losse schroeven komen te staan. Dit tot ergernis van Ineke Wijkamp, de voorzitter van Stichting Zwembad Ruurlo. Dat is de stichting waaronder ook het beheer valt van de te vervangen sporthal ’t Rikkenhage, de gymnastiekzaal bij de Kerst Zwartschool en het Kulturhus.

Door Rob Stevens

Dinsdag 21 november staat de kwestie weer op de agenda van de raadsvergadering. Ineke Wijkamp is blij dat de raad vorig jaar aan alle onduidelijkheid een eind maakte en eindelijk de knoop door hakte. Want ook een eerder ingestelde projectgroep kwam er niet uit en viel door onenigheid uit elkaar. Mede op basis van twee door externe adviesbureaus uitgevoerde onderzoeken besloot de raad de locatie van buitenbad de Meene als meest geschikte locatie voor de nieuwe sporthal aan te wijzen. Daarmee leek de kous af.

Ineke Wijkamp: “Maar nu zie je zo net voor de besluitvormende raadsvergadering deze week in de media weer allerlei tegengeluiden oprispen. De tegenstanders van locatie de Meene krijgen nu in de media veel aandacht. De voorstanders, en dat zijn er veel, hoor je veel minder. Zo gaat dat vaak. Ik vind dat jammer. Het geeft volgens mij geen goed beeld van hoe de gemiddelde inwoner van Ruurlo er over denkt. Dat raadsbesluit vorig jaar is immers genomen na jarenlang alle voors en tegens tegen elkaar af gewogen te hebben. Het houdt toch een keer op zou je zeggen. Daarom hebben we onlangs een statement op onze website en Facebook geplaatst. Dat leverde een stortvloed aan steunbetuigingen op vanuit de Ruurlose gemeenschap. Steun voor de locatie de Meene en ook een dringend beroep op de raad om nu eindelijk eens een definitief besluit te nemen.”

Inwoners van Ruurlo en resonerende raadsleden zien voors en tegens van beide locaties. Duidelijk is dat Sporthal ’t Rikkenhage hoognodig aan vervanging toe is. Alle argumenten voor de nieuwe locatie hebben in de loop der jaren wel de revue gepasseerd. Wijkamp ziet alleen maar ruimtelijke voordelen van locatie de Meene. Die plek ligt mooi aan de rand van het dorp tegen het buitengebied aan en heeft uitbreidingsmogelijkheden zodat veel sportverenigingen er een onderkomen kunnen vinden. Het zwembad draait goed. Sinds kort is ook een eventuele toekomstige verhuizing van VV Ruurlo, op termijn, ook in de discussie betrokken. Wijkamp  ziet voor het sportpark allerlei synergievoordelen.

Mocht er een besluit vallen, dan zijn er nog wat kwesties op te lossen, waaronder de kosten van de nieuwe sporthal. Die zijn door de vertraging inmiddels alleen maar opgelopen. Maar wethouder Arjen van Gijssel (CDA) heeft de raad een aantal ‘knoppen’ voorgelegd waar aan gedraaid kan worden om toch binnen het budget te blijven. Onder andere een aanpassing van het programma van eisen.

Een mooi gegeven in de hele discussie is dat zwembad de Meene er juist ooit is gekomen omdat Ruurlo dat eensgezind wilde. Baron van Heeckeren van Kell schonk de grond rondom zwembad ‘De Meene’ ooit aan de Ruurlose bevolking om aan de wens van een eigen zwembad tegemoet te komen. Een groot deel van de benodigde financiën werd destijds opgehoest door de inwoners zelf. Menigeen zal in dat verband nog herinneringen hebben aan de actie ‘Plons’. Er was toen ook al sprake van een plan om alle sportfaciliteiten samen te voegen op één locatie, waaronder het zwembad, de midgetgolfbanen, de tennisaccommodatie en mogelijk andere sportvoorzieningen zoals een sporthal en voetbalvelden. De gemeente aarzelde destijds. Spandoeken met teksten zoals ‘Niet zwammen maar zwemmen’ gaven aan dat men vond dat het gemeentelijk vergaderen hierover al lang genoeg had geduurd. Het lijkt een déjà vu.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo