OBS De Marke Neede. Foto:  Rob Stevens
OBS De Marke Neede. Foto: Rob Stevens

Neede Noord Oost wordt flink aangepakt

Maatschappij

NEEDE - Wethouder Arjen van Gijssel geeft niet elke dag zestien miljoen euro uit. Maar dit jaar dus wel. Het geld is bedoeld voor modernisering van de wijk Neede Noord Oost (NNO). Hij benadrukt dat het erg veel geld is, maar dat het ook een uitgave is die verspreid wordt over een periode van tien jaar. In die tien jaar wordt de wijk ’toekomstbestendig’ gemaakt.

Door Rob Stevens

Wethouder Van Gijssel: “NNO is een oude wijk. Het was hoog nodig dat er wat ging gebeuren. Woningen worden aangepast en gemoderniseerd. Er wordt gesloopt en nieuw gebouwd. De wijk bestaat uit 460 woningen waarvan er 185 van wooncorporatie ProWonen zijn. Er zijn allerlei scenario’s besproken, samen met bewoners en Prowonen. Zo is een gemeenschappelijk gedragen programma opgesteld. Deze manier van overleg en betrokkenheid zal als een blauwdruk gaan dienen voor vergelijkbare toekomstige projecten. Alle partijen hebben hun inbreng gehad: bewoners, de woningcorporatie en de raad. Dit project gaat tien jaar duren met een aanpak die zich straat voor straat zal voltrekken.”

Naar verwachting komt in de wijk de locatie van OBS De Marke vanaf midden 2025 vrij. Omdat De Kardinaal Alfrinkschool en De Marke verder gaan als Samenwoonschool op de locatie aan de Julianastraat in Neede. Het voorstel is de grond die vrijkomt dan beschikbaar te stellen aan ProWonen voor woningbouw. Met de opdracht dat op andere plekken in de wijk meer ruimte voor openbaar groen komt door er minder woningen terug te plaatsen. In de wijk zal verder een reconstructie van wegen en riolering plaats vinden.

Er is sprake van een integrale wijkaanpak, allerlei aspecten worden bij de vernieuwing betrokken. Fysiek én sociaal. Neede Noord Oost wordt een wijk waar het goed wonen en spelen is, die is aangepast aan de ontwikkelingen in het klimaat. Niet alleen zal de wijk onder en boven de grond zichtbaar veranderen. De aandacht is ook gericht op verbetering van de leefbaarheid en de onderlinge samenhang en zelfraadzaamheid van Needenaren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo