Molen Agneta lijkt er mooi bij te staan maar is toch heel erg toe aan groot onderhoud. Foto: PR

Molen Agneta lijkt er mooi bij te staan maar is toch heel erg toe aan groot onderhoud. Foto: PR

Agneta molen is hard toe aan een grootschalige restauratie

Maatschappij

RUURLO - Zo op het eerste gezicht staat molen Agneta aan de Borculoseweg er goed bij. Maar als je dichterbij gaat kijken is een aantal zaken wel degelijk dringend aan onderhoud toe. De laatste renovatie dateert immers uit de vorige eeuw.

Een van de meest zichtbare verbeterpunten is de buitenkant van de molenromp. Het voegwerk van de romp moet worden vervangen. De romp is, zoals men dat vroeger altijd deed, gemetseld met kalk. Kalk is onderhevig aan slijtage en verval door de invloed van regen en wind. Er zijn delen van de romp waar meerdere steenlagen opbollen en waarschijnlijk loszitten. De bestaande voegen moeten worden uitgekapt en daarna met traskalk opnieuw worden gevoegd. Dit kan niet met cement, want dat verdraagt zich niet met kalk. Om dit voegwerk te kunnen uitvoeren moet de molen helemaal in de steigers worden gezet. Daar gaat men woensdag 22 maart al mee beginnen. 

Een andere blikvanger is de stelling. Dit is de houten constructie rondom de molen op ongeveer tien meter hoogte. Deze is nodig om de molen te kunnen bedienen en om bij de wieken te kunnen komen. Vanaf deze plek heeft men ook een schitterend uitzicht over Ruurlo. Aan de stelling hebben in de loop der jaren wel reparaties plaatsgevonden, maar de elementaire delen en de draagbalken worden dermate slecht, dat ze echt moeten worden vernieuwd. Zo is een deel van de legeringsbalken in slechte staat. Legeringsbalken zijn de balken die de vloeren dragen en de ondersteuning vormen voor het gaande werk gevormd door de assen, de spillen en de kamwielen, die de feitelijke techniek van de molen zijn. Deze legeringsbalken vinden steun in de molenromp. Juist daar zijn de balken door inwerking van vocht kwetsbaar en door houtrot aangetast. Van twaalf balken moeten deze balkkoppen daarom worden vernieuwd.

Windpeluw
Ook de windpeluw moet worden vernieuwd. Dat is de balk waar het wiekenkruis met de bovenas op rust. De windpeluw is ernstig aangetast door boktor en op termijn niet meer voldoende stijf en betrouwbaar. Het wiekenkruis, met een totaalgewicht van zo’n vijfduizend kilo is daardoor aan het verzakken en dat brengt problemen met zich mee voor de werking van de molen. De kap van de molen wordt van nieuw riet voorzien. De kap is ernstig aangetast door regen en wind, maar vooral door ongewenste bezoekers. Kauwen vormen een jaarlijks terugkerend probleem omdat zij in het voorjaar graag nestelen boven in de molen en zich toegang verschaffen door gaten in het riet te maken.

Kostbare zaak
Uit bovenstaande blijkt dat het een grootscheepse restauratie gaat worden, die inmiddels al geruime tijd in voorbereiding is. De restauratie zal ook de nodige tijd in beslag gaan nemen. Men hoopt dat de molen voor de komende winter weer helemaal gebruiksklaar is.
De hele operatie is een kostbare zaak. Het is in dit kader heel erg fijn dat de eigenaar van molen Agneta, Vaags Molenwerken uit Aalten, zich voortdurend inzet voor het behoud van de Ruurlose molen en een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening neemt. De provincie Gelderland draagt bij in de vorm van een subsidie en houdt ook toezicht op de besteding van het geld.

Welkom
Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Molen Agneta gedurende de restauratie op de zaterdagen wel blijven zagen met het oude zaagraam. Men blijft dan ook op de zaterdagen van harte welkom om de molen te bezoeken. De vrijwilligers staan klaar om een ieder bij te praten over de vorderingen van de restauratie. Tevens is het boek ‘Een klap van de molen’, het boek over het heden en verleden van onze molen nog steeds voor 19,95 euro te koop bij de molen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo