De vijver en het park aan de Vijverweg liggen er weer prachtig bij.  Fotocollage: Mariska Sprukkelhorst

De vijver en het park aan de Vijverweg liggen er weer prachtig bij.  Fotocollage: Mariska Sprukkelhorst

Herinrichting Ruurlose vijver afgerond

Maatschappij

RUURLO - De vijver aan de Vijverweg in Ruurlo kan er weer even tegen. In de afgelopen maanden heeft de gemeente Berkelland in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel de vijver en het park heringericht. De kwaliteit van het water was slecht, de vijver bevatte veel bagger, de beschoeiing verkeerde in slechte staat en het omliggende park was qua inrichting verouderd. 

De vijver ligt aan de rand van het stroomgebied van de Baakse Beek. In september 2020 werd er gestart met het ontwerpproces, waarbij wijkbewoners hierbij in meerdere stappen inbreng hadden. Bij het uitdenken van een nieuwe inrichting werd niet alleen gekeken naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Er werd ook rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit, natuurbeleving, biodiversiteit en recreatief gebruik door bewoners. Zo werd zowel met het (voorbereidende) proces als met de nieuwe inrichting van het park de sociale cohesie in de wijk versterkt.
De uitvoer van het plan leverde duidelijk zichtbare werkzaamheden en resultaten op. De vijver werd uitgebaggerd en iets uitgediept. Daarmee werd de voedselrijke bodem verwijderd. Bijkomend voordeel is dat met de nieuwe diepte de vijver naar verwachting in de zomer niet meer zo snel droog komt te staan. Een deel van de oever heeft een flauw talud gekregen en is natuurvriendelijk ingericht. Ook de steiger is vervangen. In het park zelf zijn doorkijkjes gecreëerd en de paden zijn opgeknapt en aangepast.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo