Het pand aan de Panovenweg 14 in Rekken. Foto: Rob Stevens

Het pand aan de Panovenweg 14 in Rekken. Foto: Rob Stevens

College zet in op AMV-opvang in Rekken voor 44 jongeren voor twee jaar

Maatschappij

REKKEN/BORCULO - Gemeente Berkelland gaat de komende twee jaar in Rekken opvang bieden aan 44 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). De opvang komt aan de Panovenweg.

De gemeente heeft op 14 april van dit jaar een formeel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze vroeg de gemeente om 50 tot 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) op te vangen aan de Panovenweg 14 in Rekken. Voor een periode van tien jaar. De gemeente komt met een concreet tegenvoorstel aan het COA; 44 jongeren uit de doelgroep en voor een tweejarige proefperiode, met de optie in jaren en aantallen uit te bouwen, na overleg met de omgeving

Het COA krijgt momenteel gemiddeld 150 extra AMV per week binnen in Ter Apel. Voor deze jongeren zijn er veel te weinig plekken. Hierdoor kan het COA niet de kwalitatieve opvang en begeleiding bieden die deze jongeren hard nodig hebben. Het COA is daarom op zoek naar locaties waar opvang kan worden georganiseerd voor deze jongeren.

Een opvanglocatie voor AMV heeft effect op de omgeving rondom de Panovenweg 14. De gemeente heeft daarom in de afgelopen maanden een proces met de gemeenschap doorlopen, onder begeleiding van de DorpsCoöperatie Rekken. Dit om vragen en zorgen op te halen en om te kijken waar draagvlak voor is. Vanuit een brede en betrokken werkgroep van inwoners van Rekken en Langelo-Honesch is een onderbouwd advies uitgebracht richting het college. Dit advies is gezamenlijk met alle opgehaalde informatie opgenomen in een omgevingsanalyse.

De brede werkgroep pleit voor een kleinschalige vorm van opvang voor deze jongeren, met maximaal twintig jongeren op de locatie. Dit is voor het COA niet haalbaar. Het collegebesluit ligt dus niet geheel in lijn met het advies vanuit de brede werkgroep. ‘Met het verlagen van het aantal jongeren komen we zoveel als mogelijk tegemoet aan de wens voor kleinschalige opvang. Ook past het op deze manier qua aantallen binnen het huidige bestemmingsplan. Een eerste termijn van twee jaar geeft een proefperiode voor alle partijen. Na twee jaar kan er samen met de omgeving worden gekeken of het COA het aantal jongeren kan uitbreiden en zo ja, onder welke voorwaarden’, zo schrijft de gemeente in een persbericht.

Dit collegebesluit wordt voorgelegd aan het COA. De zorgen en wensen vanuit de omgeving rondom kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid worden zoveel als mogelijk vertaald in heldere, toetsbare afspraken. Deze worden opgenomen in een bestuursovereenkomst met het COA. Een goede samenwerking tussen de gemeente, het COA en de omgeving is essentieel. Hiervoor is in de verkenning al een goede basis gelegd. De gemeente blijft de brede werkgroep betrekken in het vervolgproces.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Met dit besluit zijn wij als college van mening dat we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd komen we zoveel als mogelijk tegemoet aan de wensen en zorgen vanuit de omgeving.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo