Het Brede Dak staat en valt met de hulp van vrijwilligers. De organisatoren hopen dat in de komende weken zich nog een aantal vrijwilligers aanmelden. Foto: PR.

Het Brede Dak staat en valt met de hulp van vrijwilligers. De organisatoren hopen dat in de komende weken zich nog een aantal vrijwilligers aanmelden. Foto: PR. 

Het Brede Dak en Gemeentecafé samen verder onder een nog breder dak

Maatschappij

RUURLO - Wie het gezellig vindt om samen met anderen te eten is vanaf donderdag 5 januari één keer per maand welkom in gemeentecentrum De Sprankel. Deze gezamenlijke maaltijd komt in de plaats van Het Brede Dak in het Hemminkhof en het Gemeentecafé in De Sprankel. Samen gaan zij verder onder de naam Het Brede Dak. Bij die maaltijd is iedereen welkom. De organisatoren doen een oproep aan vrijwilligers die een handje willen helpen.

Het Gemeentecafé in De Sprankel is een al jaren bestaande traditie binnen de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem. Het Brede Dak was een jaar geleden in Ruurlo een initiatief vanuit de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Willibord. Margriet te Morsche is een drijvende krant achter Het Brede Dak. “In Zutphen kent men de gezamenlijke maaltijden onder Het Brede Dak al 25 jaar. Wil Matti en ik zagen ook een behoefte in Ruurlo. Samen met vrijwilligers uit de locatieraad en de pastoraatsgroep van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap bieden we sinds vorig jaar september elke maand een maaltijd aan in het onderkomen van het Hemminkhof. Onlangs waren er 32 mensen. Het is duidelijk dat die gezamenlijke maaltijd in een behoefte voorziet.”
Gerrie van der Horst is een van de krachten achter het Gemeentecafé. ”Ik weet niet hoe lang wij het al doen, maar in ieder geval al zo lang dat het Gemeentecafé niet meer is weg te denken. Samen eten schept een band, je legt nieuwe contacten. We nodigen iedereen uit die gezelligheid zoekt, zeker niet alleen ouderen. Men hoeft ook niet aangesloten te zijn bij onze kerken.”

Bundelen
Margriet te Morsche en Gerrie van der Horst kwamen al snel tot de conclusie dat als zij hun krachten zouden bundelen er een nog steviger basis komt voor een activiteit die door velen wordt gewaardeerd en waarvan nog veel meer mensen gebruik zouden kunnen maken. Over de naam waren ze het snel eens. Gerrie van der Horst: “We willen duidelijk maken dat iedereen welkom is onder ons dak. Door het samen te doen wordt het dak nog breder. In De Sprankel hebben we alle ruimte om veel mensen te ontvangen.”

Vrijwilligers
Het Brede Dak staat en valt met de hulp van vrijwilligers. Margriet te Morsche: “Misschien komen er straks wel vijftig of zestig mensen eten onder ons dak. Die willen we graag verwennen, niet alleen met een heerlijke maaltijd, maar vooral ook met aandacht en hartelijkheid. We hebben inmiddels ervaren dat onze vrijwilligers dit werk als heel inspirerend ervaren. We hebben echter nog een extra aantal mensen nodig die gastvrij zijn én van aanpakken weten. Je werkt in een leuk team als kok, gastvrouw of -heer of als ‘kastelein’ die voor de drankjes zorgt. Wij hopen dat in de komende weken zich een aantal vrijwilligers bij ons aanmeldt. Dan kunnen we op donderdag 5 januari een vliegende start maken en is het vervolg op elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) verzekerd.”

Voor meer informatie of een aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met Margriet te Morsche, via tel. 06 47116409 of margriettem@gmail.com of bij Gerrie van der Horst, op tel. 0573-452394 of via gerrievanderhorst@live.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo