Willem Visschers, Gert Willink en Gert Reerink bij het Veldhoekse Verenigingsgebouw waar vroeger het Veldhoeksfeest werd gevierd. Foto: Jan Hendriksen

Willem Visschers, Gert Willink en Gert Reerink bij het Veldhoekse Verenigingsgebouw waar vroeger het Veldhoeksfeest werd gevierd. Foto: Jan Hendriksen

Veldhoeksfeest blijft verbindende factor in Hengelose/Ruurlose buurtschap

Maatschappij

VELDHOEK – De school aan de Kapersweg vormde tot 2013 de verbindende factor in de Ruurlose/Hengelose buurtschap Veldhoek. Toen de deuren van de voormalige ‘School met de Bijbel’, zoals dat nog steeds prominent op de voorgevel van het leegstaande pand prijkt, definitief door de kinderen was dichtgetrokken was Stichting Volksfeest Veldhoek ‘bang’ dat het school- en volksfeest een moeilijke periode tegemoet zou gaan. Maar dat was een verkeerde gedachte. Het Veldhoeksfeest leeft meer dan ooit. Zeker nu er twee jaar niet ‘gefeest’ kon worden. 

Door Jan Hendriksen

Komend weekeinde viert Veldhoek haar ‘uitgestelde’ eeuwfeest van het voormalige school- en volksfeest dat in 2014 werd omgedoopt tot het Veldhoeksfeest. De voormalige school dateert uit 1917. Enkele jaren later werd door de ‘eerste meester’ van de school, G.J. Bouwmeester de aanzet gegeven voor het feest. Bouwmeester organiseerde in samenwerking met enkele andere grondleggers op een gegeven moment spelletjes voor de kinderen. “Maar ook de ouders wilden wel eens uit de band springen”, zo verklaart voormalig penningmeester Gert Reerink (73) van het bestuur.
Samen met de voormalige bestuursleden Willem Visschers (80) en Gert Willink (92) wordt zittend onder het voormalige fietsenhok van de school een duik genomen in de geschiedenis van het feest. Tot aan het zestigjarig bestaan van het feest in 1980 werd er alleen op zaterdag gefeest. In de beginjaren gebeurde dat in de school. Vanaf de midden jaren vijftig verplaatsten de binnenactiviteiten, die hoofdzakelijk uit toneelstukken bestond, zich naar het Verenigingsgebouw. Het gebouw dat met zelfwerkzaamheid van de buurtbewoners achter de school was verrezen. Tot aan eind jaren zeventig hadden de activiteiten daar plaats. “In 1979 hebben we het feest voor het eerst in een tent gevierd. Toen nog zonder een houten vloer. Dat was de opmaat om tijdens het zestigjarig bestaan het feest in een ‘echte tent’ met een houten vloer te vieren, zoals we dat nu nog steeds kennen”, zo herinnert Gert Willink zich nog goed. Toen was de tijd ook rijp om er ook ‘sterke drank’ te schenken. “Dat was jaren daarvoor uit ten boze omdat de drankvergunning daar niet in voorzag. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet gebeurde. Achter de school in het fietsenhok waar we nu zitten werd er wel ‘stiekem’ een borrel gedronken”, zo verklapt Willem Visschers.

Optocht
In 1980 werd de aanzet gegeven om de vrijdagavond ook te betrekken bij het feest. Sinds eind jaren tachtig trekt er ook een (kinder)optocht vanaf de parkeerplaats van Eetcafé De Veldhoek richting het feestterrein aan de Kapersweg door de landerijen. Werd in de jaren tachtig en tot begin jaren negentig nog veelal een toneelgroep ‘ingehuurd’, sinds ruim twintig jaar verzorgt Toneelgroep Veldhoek de openingsavond. Gert Reerink: “En niet zonder succes. De tent zit jaarlijks op vrijdagavond propvol. Jong en oud komt dan langs. Iedereen kent wel een familielid, buurman of -vrouw die meespeelt. En na afloop gaan dan de voetjes van de vloer. Tot voor enkele jaren geleden steevast met de Veldhoekse huisband Real Time.”

Ludieke acties
Legendarisch waren ook de ludieke acties van de Veldhoekse jongeren op zaterdagavond. De tent werd al eens volop in de rook gezet en het drietal herinnert zich ook het jaar toen jongeren met strobalen de tent inkwamen. Spontaan werden ze losgesneden. Gert Reerink: “Het is achteraf goed gegaan. Maar opdat moment brandden de gaskachels volop in de tent omdat het die avond frisjes was. Anno 2022 onmogelijk.” Ook schoot een vriendengroep van Reerink al eens onopgemerkt op de houten paal waarop de vogel was geplaatst, in plaats van op de vogel. Toen werd er nog geen kogelvanger voor het vogelschieten gebruikt. “Het gevolg was dat bijna de gehele vogel in een keer naar beneden viel”, aldus Reerink.

Trots
Werd het schoolfeest en de kinderspelen in het verleden door de Oudercommissie van de school georganiseerd, anno 2022 neemt de Stichting Jong & Actief Veldhoek die voortgekomen is uit de Ouderraad van de school deze voor zijn rekening. Een prachtig initiatief waarop de Veldhoek trots mag zijn. Evenals op het Veldhoeksfeest die de verbindende factor blijft voor de driehonderd inwoners tellende buurtschap op de gemeentegrenzen van Berkelland en Bronckhorst.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo