Erna Koeslag van de Bedrijvenkring wil zich na het voorzitterschap meer gaan toeleggen op haar eigen administratiekantoor. Foto: Rob Weeber

Erna Koeslag van de Bedrijvenkring wil zich na het voorzitterschap meer gaan toeleggen op haar eigen administratiekantoor. Foto: Rob Weeber

Boegbeeld Erna Koeslag verlaat Bedrijvenkring Berkelland

Economie

Opvolger moet netwerker en verbinder pur sang zijn

Door Rob Weeber

RUURLO - Boegbeeld Erna Koeslag legt haar bestuurstaken bij de Bedrijvenkring Berkelland neer. Na zes jaar voorzitterschap van achtereenvolgens Platform BV Berkelland en Bedrijvenkring Berkelland wil ze zich meer gaan toeleggen op het eigen administratiekantoor. Inmiddels is de zoektocht naar een opvolger gestart. Een ding staat in ieder geval vast, de betreffende man of vrouw zal een netwerker en verbinder pur sang moeten zijn met een hart voor ondernemers.

De Bedrijvenkring Berkelland is ontstaan uit het samengaan van de Industriële Kring Berkelland en het Platform BV Berkelland en vertegenwoordigt de industrie, de centrumondernemers en overige niet-georganiseerde, aangesloten ondernemers. Na het terugtreden van Rinus Smet, nam Koeslag in 2016 het voorzitterschap van het Platform BV Berkelland over. Dat behield ze bij de overgang naar de Bedrijvenkring Berkelland. De vorming van de Bedrijvenkring was erop gericht om vaart te zetten achter de toekomstbestendigheid van het Berkellandse bedrijfsleven.

Veel bereikt in Berkelland
Terugkijkend op de afgelopen periode kan ze tevreden zijn, hoewel ze ook wel kritisch blijft. “We hebben in Berkelland de afgelopen jaren best veel bereikt, zeker ook door de komst van Team EZ, de vertegenwoordiger van de gemeente. Zo is er een ondernemersfonds gekomen, is het samengaan van lokale ondernemersverenigingen gestart en verbeterd en ontstond er een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast is de verduurzaming van de bedrijvenparken in volle gang. Maar Team EZ bijvoorbeeld zou in mijn visie uitgebreid moeten worden en meer mandaat moeten krijgen. Er staan nog veel uitdagingen op de agenda, zoals lokaal aanbestedingsbeleid, energiecrisis, omgevingswet, ruimtegebrek op de bedrijventerreinen en promotie van Berkelland.”

Leergang Detailhandel
Zorgen zijn er echter ook. “Ondernemers vallen de laatste jaren van de ene crisis in de andere, denk maar aan corona en nu de energiecrisis. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van het online winkelen vormen een uitdaging. Dat is niet alleen lokaal op te lossen. Daarvoor moeten we als regio meer samen optrekken. Er is namelijk een collectief belang op het gebied van wet- en regelgeving, woonbeleid, vestigingsbeleid en toerisme”, aldus Koeslag
De detailhandel heeft het moeilijk en daarom is ze blij dat er binnen de Regio Deal Achterhoek de leergang Detailhandel is opgenomen. Binnen dit project werken winkeliers samen met de HAN (University of Applied Sciences). In veertien bijeenkomsten leren ze naar zichzelf te kijken en hun toekomstige business model verder te ontwikkelen. Jammer is wel volgens Koeslag dat er vanuit Berkelland (nog) weinig animo wordt getoond voor dit initiatief, terwijl het een mooie kans biedt.

Week van de Ondernemer
Een activiteit die al jaren werd georganiseerd, is de ‘Dag van de Ondernemer’. Dit jaar werd het voor het eerst de ‘Week van de Ondernemer’, maar de opkomst dit keer viel wat tegen. Van de vier geplande activiteiten gingen er uiteindelijk twee niet door wegens te weinig inschrijvingen. “Natuurlijk is dat heel jammer want we organiseren die dagen juist voor de ondernemers. Je kunt alleen maar gissen waar het aan lag. In ieder geval niet aan het programma. Het startersevent bijvoorbeeld werd door tachtig potentiële starters bijgewoond”, zegt Erna Koeslag. “Het thema arbeidsmarkt daarentegen hebben we moeten afgelasten. Dat snap ik dan weer niet zo goed. Daar staat wel tegenover dat men gratis advies op dit punt kan krijgen via VNO-NCW. Misschien is er te veel en vergt het allemaal te veel tijd van de ondernemer of moeten we een nieuwe formule bedenken. We zien het ook op andere momenten, soms moeten we heel hard trekken aan ondernemers om ze achter bepaalde projecten te krijgen.”

Vacature
De nieuwe voorzitter krijgt een andere taakstelling. Michel Braakman, destijds aangesteld als ‘Aanjager Bedrijven’ heeft aangegeven dat hij ook vertrekt. Besloten is nu het voorzitterschap te combineren met de aanjaagfunctie. “Het is een hele mooie en verbindende functie”, weet Koeslag. “Berkelland heeft veel goede bedrijven die het verdienen om krachtig ondersteund te worden, zowel in hun relatie onderling als in hun relatie naar de gemeente en de regio. Ik ben dan ook heel benieuwd wie mijn opvolger wordt.”
De volledige vacaturetekst is te vinden op onderstaande website.


bedrijvenkringberkelland.nl/vacature/

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo