In 1572 was tijdens van de Tachtigjarige Oorlog de strijd in de Achterhoek nog volop gaande. Foto: PR
In 1572 was tijdens van de Tachtigjarige Oorlog de strijd in de Achterhoek nog volop gaande. Foto: PR

‘Geboorte van Nederland’ zoekt vrijwilligers

Cultuur

RUURLO – Met een expositie in de Dorpskerk herdenkt men en viert men in Ruurlo dat in het jaar 1572 de grondslag werd gelegd voor het land Nederland. Een aantal gemeenten heeft daarvoor de handen ineen geslagen, waaronder Berkelland. Omdat de Dorpskerk in Ruurlo ook in 1572 al bestond is deze kerk samen met de Oude Mattheüs in Eibergen uitgekozen als plaats voor de (rondreizende) expositie ‘Geboorte van Nederland’. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers om bezoekers te ontvangen en te informeren.

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar. De waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. De herdenking maakt duidelijk, dat 450 jaar vrijheid het waard is om breed bij stil te staan. De expositie geeft aanleiding tot bezinning en discussie. De vrijheid van de één is immers niet altijd de vrijheid van de ander. De expositie wil een bijdrage leveren aan kennisdeling en gesprek over de universele waarden: verdraagzaamheid en verbinding in vrijheid en verscheidenheid. Op de expositie is naast genoemde thema’s ruime aandacht voor de Achterhoek. In 1572 was in de Tachtigjarige Oorlog de strijd in de Achterhoek nog volop gaande. Die strijd wordt in beeld gebracht op een aantal panelen die met name aan de Achterhoek zijn gewijd.

Gevraagd: gastvrouwen en -heren
De opening van de expositie is tijdens een feestelijke bijeenkomst op Monumentendag, vrijdag 9 september, in de Dorpskerk. Daarna is de expositie daar elke zaterdag- en zondagmiddag tot en met 23 oktober te bezichtigen. Er zijn gastvrouwen en -heren die vooral als taak hebben om de bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken. Waarschijnlijk ontstaan er sponstaan gesprekken, dat is wat de expositie beoogt. Dat gastvrouwen en -heren daarin betrokken worden is te verwachten en kan het extra interessant maken. Wie vindt het interessant om als vrijwilliger enkele keren – steeds in koppels van twee gedurende twee of drie uren - deel uit te maken van de viering van 450 jaar Nederland? Meld je aan bij Peter van der Heij, e-mail pvdheij@concepts.nl, tel. 06 50685235.

Oriëntatie
Wie meer wil weten voordat hij of zij zich aanmeldt als vrijwilliger, wordt geadviseerd om de website www.geboortevannederland.nl te bezoeken. Een nog veel beter beeld krijg je bij een bezoek aan de expositie die nu al op woensdag- en zaterdagmiddag is te bezoeken in Oude Mattheüskerk in Eibergen. Dat kan nog tot 4 september. Daarna wordt alles verhuisd naar Ruurlo.

1572
Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Vanaf 2022 willen veel Nederlandse gemeenten en andere organisaties gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo