Afbeelding

‘Onterecht frame inzake sporthal Ruurlo’

Algemeen

Ruurlo - Diverse artikelen over nieuwbouw sporthal Ruurlo in het Achterhoek Nieuws en op FB hebben mij geraakt. Het frame dat daarmee wordt toegebracht aan de politiek, bepaalde partijen en de polarisatie die dit voedt noodzaakte mij de pen te nemen. Want was is waar? Wat zijn feiten en wat zijn meningen? De ingezonden reactie van de heer Andries Bosma van woensdag 22 november vraagt om een tegenreactie, want wat hij als feiten opsomt klopt niet. Je mag kritiek uiten en je mening verkondigen maar hou je dan wel aan de juiste feiten!

Voorop gesteld dat ik het verkiezingsprogramma van de VVD, waaruit geciteerd wordt, niet ken en er dat mijn inziens ook niet toe doet, meen ik er wel op te moeten reageren omdat zijn uitlatingen over bestuurders van de VVD over de sporthal niet kloppen. Hoe zit het dan wel? De werkelijke onderzoeksrapporten van M3V uit 2019 en ICS in 2021 wezen beide uit dat locatie de Meene niet de beste locatie voor een nieuwe sporthal was. Echter in het raadsvoorstel van januari 2021 is te lezen dat M3V van het college opdracht heeft gekregen “om locatie de Meene als voorkeur locatie verder uit te werken”. De raadsleden van VVD en D66 vonden deze sturing niet acceptabel. De raad heeft daarna het college opdracht gegeven voor een locatie onderzoek naar 4 locaties.

Een jaar later blijkt uit het onderzoeksrapport van ICS dat de locatie Nieuwe Weg en de VV Ruurlo veruit als beste locaties uit de bus kwamen. Maar ook deze keer bleek dat de wethouder en zijn ambtenaren voor het opleveren van het onderzoeksrapport een gewijzigde opdracht aan ICS hadden gegeven. Daarop volgend heeft de VVD op 16 februari 2022 een motie ingediend die unaniem door de raad werd gesteund, inhoudende: er is niet geleverd waar de raad om gevraagd heeft in het raadsbesluit van 16 maart 2021 en door de wethouder is toegezegd”. Onafhankelijke onderzoeken mogen niet worden bijgestuurd vanuit richtinggevende adviezen van een wethouder! Ik vind dit een zeer kwalijke zaak. Het had er toen al alle schijn van dat de sporthal op de Meene moet komen.

Maar we gaan verder: Raadsbesluit 28 juni 2022: voorkeur locatie de Meene maar niet onomkeerbaar. De wethouder heeft op 28 juni 2022 opdracht gekregen “om te onderzoeken of een sporthal met 4 zaaldelen op locatie de Meene gerealiseerd kon worden vanuit de visie om daar samen met vv Ruurlo één vitaal sportpark te maken” en dit te voorzien van investering- en exploitatieoverzichten alvorens onomkeerbare besluiten werden genomen. Maar waar kwam opeens dat vitale sportpark met voetbalvelden vandaan? Het was de fractievoorzitter van het CDA, de heer Helmers, die hiermee op de proppen kwam en bovendien later ook nog eens welkom werd omarmd door wethouder Van Gijssel met de uitspraak: het voetbal is weer terug waar het is geweest namelijk op de Meene’. Hij wist of heeft niet geweten dat de voetbal daar nooit heeft gespeeld. Maar kan er wel een sportpark op de Meene, is er wel plaats voor? Als wethouder kun je dan 15 maanden van alles onderzoeken of je kunt starten met de belangrijkste vraag: “past een vitaal park op de Meene?”

Dat blijkt dus helemaal niet te kunnen. De beoogde gronden aan de westkant van de tennisbanen zijn qua oppervlakte te klein en daarnaast willen de grondeigenaren daar helemaal niet aan meewerken. Een eenvoudige inpassingsstudie van de VV Ruurlo bevestigd nog eens dat een vitaal sportpark niet op de Meene past en zij ook in een brief hebben aangegeven er helemaal niets voor te voelen. En, let wel, er is helemaal nog geen onderzoek gedaan naar de milieu effecten ter plaatse. De groene omgeving naast het zwembad en de eventueel beoogde sportvelden maken deel uit van het Gelders Natuur Netwerk (GNN) . Dat zou ook zomaar eens een breekpunt kunnen worden bij een verder realisatie van de sporthal op deze locatie. De wethouder schrijft dan wel dat er overleg met de provincie is geweest en dat zij geen bezwaren zien, maar zo geloofwaardig lijkt mij dit niet. Dat alles bij elkaar zou tot nog meer vertraging hebben kunnen leiden. Maar ook de vraag: wat blijft er over van de synergie die alle partijen als voorwaarde verbinden aan de nieuwe sporthal?

De gebruikers en voorstanders van locatie de Meene rekenden zich rijk en vergaten te lezen dat er onomkeerbaar stond. Het is toch logisch dat als de uitgangspunten wijzigen je opnieuw de overweging moet maken. Maar bovenal de wethouder stelde voor dat de sporthal teveel geld koste. Uit de analyse van het raadsvoorstel kun je concluderen dat dit niet alleen is ontstaan door de gestegen bouwkosten voor de sporthal, maar door ongeveer 5 miljoen extra uitgaven voor het zwembadgebouw en infra. In het programma van eisen is steeds gesteld : we willen een sporthal met vier zaaldelen. Zou er dus nu een sporthal voor de binnensport gebouwd moeten worden van 3 zaaldelen omdat er bezuinigd moet worden ten gunste van het zwembad?

En ja mijnheer Bosma u had een vooruitziende blik: er kwam inderdaad dinsdag 21 november weer een amendement maar deze keer niet alleen van de VVD, een amendement van de voltallige coalitie partijen CDA,VVD, D66 en PvdA met als uitgangspunt herijking van het raadsbesluit van 28 juni 2022 en te onderzoeken op korte termijn waar de sporthal , maar bovenal een vitaal sportpark kan worden gerealiseerd. En dus is ook het complex van de VV Ruurlo weer in beeld naast dat van de Meene. Dat de wethouder dit misschien niet leuk vindt? Komt dat niet door zijn eigengereide opstelling?

En wat is daarvan nu het mooie nieuws voor Ruurlo? Het zwembad blijft behouden voor ons mooie dorp en wij krijgen een sporthal met 4 zaaldelen. In tegenstelling tot eerdere meningen denk ik dat wij blij moeten zijn met de VVD en D66, de initiatiefnemers van het amendement. Stichting Zwembad is tevreden dat het zwembad behouden blijft, de binnensport is tevreden dat zij vier zaaldelen krijgt en de gemeente kan mogelijk nog steeds een vitaal sportpark in Ruurlo realiseren.

Ik ben van mening dat niet de gemeenteraad maar een aantal wethouders en het CDA de vertraging hebben veroorzaakt. Als de waarheid en feiten gewoon boven tafel mochten komen dan had de raad allang gekozen en hadden we in Ruurlo al een sporthal gehad voor minder gemeenschapsgeld. Misschien moet U er toch alles nog eens op na slaan alvorens met een ongefundeerde mening naar buiten te treden en personen en partijen in een kwaad daglicht te zetten die dat niet verdienen.

Gerrit Jan Hiddink
Ruurlo

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant