Het gemeentehuis van Berkelland in Borculo gaat wellicht ook de Borculose bibliotheek huisvesten. Foto: Rob Stevens
Het gemeentehuis van Berkelland in Borculo gaat wellicht ook de Borculose bibliotheek huisvesten. Foto: Rob Stevens

Bibliotheek Borculo wellicht naar gemeentehuis

Algemeen

Ruimte is er als ambtenaren deels thuis werken

Door Rob Stevens

BORCULO - De bibliotheek in Borculo is op zoek naar een andere ruimte. De laatste dag van dit jaar eindigt het huurcontract in Het Hof waar de bieb nu nog de enige huurder is. De eigenaar Twickel wil op het terrein woningen bouwen. In de raadsvergadering van juli vorig jaar opperde de raad dat de bibliotheek wellicht wel bij het gemeentehuis in kan trekken. In de ambtelijke organisatie wordt immers toch steeds meer thuisgewerkt waardoor ruimte in het gemeentehuis vrij komt. Thuiswerken, het is één van de gevolgen van de coronapandemie die in veel meer, ook niet ambtelijke, organisaties merkbaar is.

Het adviesbureau Ynno heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke inpassing van de bibliotheek in het gemeentehuis. Er blijken elders voorbeelden van deze combinatie succesvol, zoals in Harderwijk. De bibliotheek heeft 375 vierkante meter oppervlakte nodig. Er is dan in het gemeentehuis geen ruimte meer voor eventuele andere extra gebruikers. En het kan alleen als de helft van de ambtenaren ‘hybride’ werkt, dus thuis én in het gemeentehuis. Andere gevolgen van het samengaan moeten nog wat beter in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld de consequenties voor de openingstijden, beveiliging, zichtbaarheid van de balies, gebruik van de fractiekamers.

De komende maanden wordt een plan opgesteld met een beschrijving van hoe een en ander er fysiek komt uit te zien en met een financiële uitwerking van het voornemen. De Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgt voor haar bibliotheken in Berkelland jaarlijks 650.000 subsidie. De bibliotheek betaalt nu voor de huidige locatie in Borculo 27.000 euro huur per jaar, inclusief energie. De kosten voor de benodigde aanpassingen van het gemeentehuis bedragen tussen de vier en vijf ton. De raad wil de bibliotheek huisvesten ‘om niet’, dus zonder er huur voor te ontvangen, en sprak vorig jaar van een ‘win-win’-situatie. Hoe die ‘win-win’ voor de gemeente met deze deal dan precies uitwerkt, zal in het plan duidelijk moeten worden.

Als alles naar wens verloopt, krijgt de raad voor het zomerreces een raadsvoorstel voorgelegd voor definitieve besluitvorming. Dan zou deze samenwerking per 1 januari 2023 haar beslag kunnen krijgen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo