Interim-bestuurslid Marion Schmitz van de Berkellandse kunstkring B-Art (l) en voorzitter Barbara Bodegom van KunstKring Ruurlo in de gang naar de expositieruimte van KunstKring Ruurlo in 't Ruurlose Kulturhus. Foto: Jan Hendriksen
Interim-bestuurslid Marion Schmitz van de Berkellandse kunstkring B-Art (l) en voorzitter Barbara Bodegom van KunstKring Ruurlo in de gang naar de expositieruimte van KunstKring Ruurlo in 't Ruurlose Kulturhus. Foto: Jan Hendriksen

KunstKring B-Art gaat op in KunstKring Ruurlo

Algemeen

Atelierroute Berkelland tijdens pinksterweekeinde

Door Jan Hendriksen

BERKELLAND – Voorzitter Barbara Bodegom van KunstKring Ruurlo en interim-bestuurslid Marion Schmitz van de Berkellandse kunstkring B-Art zijn het unaniem met elkaar eens. “We gaan elkaar versterken, passen perfect bij elkaar en zijn gelijkgestemden.” B-Art is per 1 januari 2022 opgegaan in KunstKring Ruurlo.

Afgelopen najaar gingen er al geruchten dat er gesprekken werden gevoerd over een eventueel samengaan van Kunstkring B-Art en KunstKring Ruurlo. “Het was de bedoeling geweest om bij de algemene ledenvergadering van onze kring eind oktober nadere informatie over de ontwikkelingen van het eventuele samengaan te geven. Maar de vergadering liep iets anders dan van tevoren was gepland. Maar we kunnen nu met genoegen vertellen dat de gesprekken tot resultaat hebben geleid dat tenminste vijfentwintig leden van B-Art begin dit jaar overstappen naar KunstKring Ruurlo”, zo verklaart Barbara Bodegom. KunstKring Ruurlo passeert met de samensmelting daardoor de magische grens van driehonderd leden. De leden van B-Art zijn allen (amateur)kunstenaar uit de gemeente Berkelland en directe omgeving en voegen met hun creativiteit een extra dimensie toe aan KunstKring Ruurlo. “De besturen van KunstKring Ruurlo en B-Art en alle mensen die betrokken waren bij de overlegrondes verwachten dat er veel goeds voortkomt uit dit samengaan. Wij denken dat het een win-winsituatie is voor alle leden”, aldus Bodegom en Schmitz.
De keuze van het samengaan is uit nood geboren, zo verklaart Marion Schmitz. “B-Art dat in 2005, parallel lopend aan de gemeentelijke herindeling, op verzoek van de nieuwe gemeente Berkelland werd opgericht, had het de laatste jaren moeilijk. Vergrijzing, bestuurswisselingen en ook corona lieten een neerwaartse lijn zien wat ledental betreft. Het bestuur had vorig jaar tevens een sterke onderbezetting en bestond nog maar uit twee leden. Kunstenaars zijn namelijk geen bestuurders. Ze willen zelf kunst maken, dat doen ze namelijk veel liever. Opheffing was een optie geweest. Maar daar hebben we toch van afgezien. We onderhielden al nauwe contacten met KunstKring Ruurlo. En toen we in het afgelopen najaar aanklopten in Ruurlo stond men direct open voor een samensmelting. En dat hebben we als zeer positief ervaren. We hebben namelijk dezelfde doelstelling: kunst en cultuur stimuleren en mensen motiveren in de breedste zin.” Er komen volgens Bodegom en Schmitz zeker nieuwe initiatieven uit de samensmelting van beide kunstkringen. “Want als je twee creatieve clubs bij elkaar aan tafel zet dan komen daar binnen de kortste keren de mooiste plannen uit voort.”

De routecommissie kan
indien nodig
expositieruimte
binnen de
gemeentegrenzen
zoeken


Atelierroute
Naast de concerten, exposities, lezingen en cursussen die normaliter worden georganiseerd door de KunstKring, staat ook de Berkellandse Atelierroute met Pinksteren weer op de kalender. Die hebben KunstKring Ruurlo en B-Art in 2017 en 2019 ook al eens gezamenlijk georganiseerd. De gastvrije kunstenaars en de bezoekers vanuit de Achterhoek en van ver daarbuiten waren zeer enthousiast tijdens die twee edities. Zo enthousiast dat de Atelierroute een vervolg krijgt in 2022 tijdens Pinksteren op zondag 5 en maandag 6 juni. De atelierhouders zetten de deuren beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur. De overzichtstentoonstelling die in het Kulturhus in Ruurlo wordt gehouden, wordt op zaterdag 4 juni feestelijk geopend om 20.00 uur.

(Amateur)kunstenaars
Wie kunnen meedoen aan deze Atelierroute? Marion Schmitz: “Alle (amateur)kunstenaars die wonen en/of hun atelier hebben in Berkelland worden uitgenodigd tijdens de pinksterdagen de deuren van hun atelier te openen voor bezoekers. Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de Kunstkring. Alle kunstenaars mogen meedoen, zolang zij zich houden aan de vooraf gestelde spelregels. Ook zij die zelf geen eigen of geschikt atelier hebben om bezoekers te ontvangen en/of niet in Berkelland wonen, kunnen zich aanmelden. De routecommissie kan voor hen expositieruimte binnen de gemeentegrenzen zoeken. Uit ervaring weten we dat verschillende Berkellandse kunstenaars tijdens de Atelierroute graag hun atelier delen met een andere kunstenaar. Meer kunst maakt de route nog aantrekkelijker en biedt een grotere variëteit. Bovendien geeft het de ontvangende kunstenaar dan wat meer bewegingsruimte.”

De organisatie
maakt geen
onderscheid
tussen
professionele
en amateurkunstenaars


Aanmelden
Kunstenaars die willen deelnemen aan de Atelierroute 2022 kunnen zich tot en met 28 februari via de website www.kunstkringruurlo.nl aanmelden. De organisatie maakt geen onderscheid tussen professionele en amateurkunstenaars en laat de beoordeling van de kwaliteit van de getoonde kunst graag over aan de bezoekers zelf. Tijdens het pinksterweekend zal er van alle deelnemende kunstenaars één werkstuk in het Ruurlose Kulturhus te bezichtigen zijn. Ook zal een foto van hun werk in het routeboekje afgedrukt worden, zodat bezoekers een kleine indruk hebben van de kunstenaars en ateliers die ze graag willen bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per deelnemende kunstenaar. Kunstenaars die geen lid zijn van de KunstKring betalen 40 euro per persoon. KunstKring Ruurlo hoopt op een massale aanmelding zodat men aan alle Berkellanders en andere belangstellenden trots kan laten zien hoeveel (bekend en nog onbekend) talent er in Berkelland aanwezig is.


www.kunstkringruurlo.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo