Het landelijke coronabeleid schrijft controle via de corona-check-app voor. Foto: PR
Het landelijke coronabeleid schrijft controle via de corona-check-app voor. Foto: PR

Tegemoetkoming extra kosten controle QR-code

Algemeen

BERKELLAND - Het landelijk coronabeleid brengt extra kosten met zich mee voor horecaondernemers en vrijwilligersorganisaties. De verplichte controle van coronatoegangsbewijzen (QR-codes) vraag tijd en kost geld. Daarom heeft de overheid een ‘Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen’ ingesteld.

Het kabinet heeft 35 miljoen euro vrijgemaakt om op gemeentelijk niveau ondernemingen en verenigingen tegemoet te komen in de extra kosten die ze maken. Berkelland heeft hiervoor maximaal 112.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. De regeling loopt tot 31 december en vergoedt alleen werkelijk gemaakte kosten die met een factuur kunnen worden aangetoond. De inzet van ‘vrijwilligers aan de deur’ wordt vergoed met tien euro per uur.
Tot 1 maart volgend jaar kan (met terugwerkende kracht) een beroep op de regeling worden gedaan. De gemeente controleert steekproefsgewijs de legitimiteit van aanvragen. Een tiental ondernemingen heeft al gebruik gemaakt van de regeling.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo