Rijk en Jannie Spronk ontvangen bloemen voor hun (muzikale) inzet voor de kerk van voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad. Foto: Albert Oolhorst
Rijk en Jannie Spronk ontvangen bloemen voor hun (muzikale) inzet voor de kerk van voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad. Foto: Albert Oolhorst

Organist Rijk Spronk neemt na 51 jaar afscheid

Algemeen

RUURLO – Ruim 51 jaar was Rijk Spronk organist in heel veel kerkdiensten. Aanvankelijk in de Gereformeerde Kerk De Hoeksteen in Barchem, maar inmiddels ook al heel wat jaren in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem in Ruurlo. Zondag 14 november nam hij in de Dorpskerk afscheid als organist in een kerkdienst waarin hij zelf het orgel bespeelde, soms begeleid door de twee muzikale dochters Annemieke op hobo en Gerlien op dwarsfluit.

Door Jan Hendriksen en Peter van der Heij

‘Afscheid als organist’ schrijven we. Rijk Spronk zijn muzikale bijdragen beslaan echter een veel breder terrein. De liefde voor kerkmuziek was zijn grote drijfveer. Die uitte zich niet alleen achter het kerkorgel. Rijk Spronk was in 1982 de oprichter - en vele jaren ook de dirigent - van de cantorij die volgend jaar dus haar veertigjarig jubileum viert. De cantorij levert ook vandaag de dag nog een belangrijke bijdrage aan de kerkdiensten. En ook nu is hij, samen met zijn vrouw Jannie, nog een drijvende kracht achter vele muzikale activiteiten in de kerk. Zo zijn zij alweer bezig met de voorbereidingen voor het Paasoratorium. We zien en horen hem dus niet meer achter het orgel, maar van een echt afscheid is nauwelijks sprake.
Voordat Rijk Spronk actief werd als organist en dirigent was de Ruurloër actief binnen de plaatselijke politiek. Rijk was voorzitter van de groep die de fusie van de Ruurlose afdeling van Katholieke Volks Partij (KVP) met de Protestantse Christelijke Partij Ruurlo (PCP) voorbereidde en hij was de eerste voorzitter van het CDA in Ruurlo. “Dat kostte veel tijd. Daarom heb ik de politiek vaarwel gezegd en ben ik met kerkmuziek verder gegaan en had ik tijd om dirigent van de cantorij te worden”, vertelt Rijk. Ook verzorgde hij vele jaren het predikantenrooster voor de zondagse erediensten. “En dat was af en toe best een puzzel. Zeker als er geen vaste predikant binnen de gemeente actief was zoals de laatste jaren.” Kreeg Spronk in het verleden de keuze van de gezangen en psalmen, die hij zondagsmorgens als organist moest begeleidden van de dominee nog wel eens op het allerlaatste moment aangereikt. De laatste jaren was dat anders. “Sinds de kerkdiensten in de Dorpskerk via kerkdienstgemist live worden uitgezonden, krijgt het ‘beamteam’ die de uitzendingen van de diensten verzorgt, al vroegtijdig de liederen aangereikt. En daarin lift de organist mee. En dat was wel prettig. Zo kon ik me wat meer voorbereiden.”

Warme woorden
Joke Cornelissen, voorzitter (a.i.) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem, sprak zondagmorgen warme en waarderende woorden. Bij de voorbereiding van haar toespraak kwamen meteen de woorden ‘Prijs de Heer met blijde galmen’ boven. Die woorden zouden voor Rijk Spronk geschreven kunnen zijn. Zij betrok ook echtgenote Jannie in haar dank en vroeg Jannie naast Rijk te komen zitten. Zijn muzikale hobby kostte hem wel heel veel tijd. Dat heeft ook het gezin ervaren. Jannie werd bedeeld met dank voor de wijze waarop zij Rijk daarvoor niet alleen de ruimte gaf, maar ook waarop zij zich samen met hem inzette voor al die muzikale activiteiten in de kerk. Zij prees Jannie en Rijk niet alleen voor hun muzikale bijdragen, maar wees ook op wat zij nog meer doen in de kerk, zoals onder andere bezoekwerk. “Rijk en Jannie kom je op veel plaatsen in de protestantse gemeente tegen.”

Gouden Speld
De collega-organisten Gerard Wesselink en Gerrie van der Horst leverden met een toepasselijk lied een eigen bijdrage aan het afscheid van hun collega. Tenslotte mocht Andries Stam, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Spronk huldigen met de Gouden Speld met Briljant van de Protestantse Kerk in Nederland, voor al het werk dat hij in de kerk heeft verricht.

Dankwoord
Rijk Spronk dankte na afloop van de huldiging iedereen die het hem mogelijk heeft gemaakt dit werk allemaal te doen. Naast zijn dank aan de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters richtte hij zich daarbij speciaal tot zijn vrouw en kinderen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo