Zonnepark Geesteren Brokersweg. Foto: Rob Stevens
Zonnepark Geesteren Brokersweg. Foto: Rob Stevens

Met nieuwe Omgevingswet moet Berkelland nadenken over toekomst

Algemeen

BERKELLAND - Nederland is een dichtbevolkt land. Dat betekent dat bij elk plan waarbij de leefomgeving wordt veranderd rekening gehouden moet worden met anderen. Tal van wetten bepalen wat wel en niet mag. Dat maakt het moeilijk daar je weg in te vinden. Vanaf 2022 worden veel van die wetten (26) vervangen door één Omgevingswet. In die ene wet zijn dan alle regels opgenomen die te maken hebben met bijvoorbeeld bouwen, water, natuur, bodem, lucht, milieu, landschap, verkeer, veiligheid en gezondheid.

De regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden samengevoegd en eenvoudiger. Wethouder Maikel van der Neut: “Juist door vooraf zaken beter te doordenken hopen we dat de uitvoeringsfase soepeler verloopt. Waar we nu nog vaak tegen problemen oplopen.”
Voordat de Omgevingswet er is, moet iedere gemeente een omgevingsvisie opstellen. Dat geldt ook voor de gemeente Berkelland. In deze visie komt te staan hoe inwoners willen dat Berkelland er in de toekomst uitziet. Wat vinden we belangrijk? Welke ambities hebben wij? En wat zijn onze uitdagingen? Hoe denken we over zonneakkers en windmolens, over landschap en natuur, over bereikbaarheid en leefbaarheid? De gemeente betrekt bij al die vragen zoveel mogelijk de inwoners. De raad is daar is daar al geruime tijd druk mee bezig. Veel bruikbare informatie is ook in het (recente) verleden al verzameld.
De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Zij geeft meer ruimte voor lokaal maatwerk en moet leiden tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend, zij bundelt alle informatie die voor gemeenten relevant is.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo