Chris Rougoor bij scc Den Diek: "We willen een vertrouwde plek creëren voor gelijkgestemden. Om je verhaal te doen maar vooral om het gezellig te hebben met elkaar" Foto: Annekée Cuppers
Chris Rougoor bij scc Den Diek: "We willen een vertrouwde plek creëren voor gelijkgestemden. Om je verhaal te doen maar vooral om het gezellig te hebben met elkaar" Foto: Annekée Cuppers

Rainbow Hangout voor 18-plussers in Den Diek

Algemeen

OOST ACHTERHOEK - Vanaf vrijdag 3 december organiseert de Winterswijkse Chris Rougoor onder de vlag van COC Twente-Achterhoek maandelijks een contactavond voor lhbti+-ers uit de regio. De bijeenkomsten vinden plaats bij sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde en zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. De avonden starten om 20.00 uur en zijn toegankelijk voor deelnemers van 18 jaar en ouder. 

Door Annekée Cuppers

Onlangs zijn de gemeentes Winterswijk en Oost Gelre officieel benoemd tot regenbooggemeentes. Als lid van de klankbordgroep is Chris hier nauw bij betrokken en nu ziet hij een mooie kans om met zijn initiatief Rainbow Hangout hierop aan te sluiten. “In de Oost-Achterhoek bestaat sinds twee jaar Jong & Out, een contactgroep voor lhbti+ers tot 18 jaar. Deze groep onderneemt activiteiten met elkaar. Daarnaast kent het COC meerdere praatgroepen maar die richten zich vooral op ouderen en zijn vaak voor een specifieke doelgroep. Met de Rainbow Hangout willen we een plek bieden aan lhbti+ers vanaf 18 jaar die met gelijkgestemden in contact willen komen. Om je verhaal kwijt te kunnen, ervaringen uit te wisselen, te kunnen klankborden maar vooral om een gezellige plek te creëren waar je begrepen wordt zonder iedere keer uit te hoeven leggen wat je bedoelt. We hebben bewust voor sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde gekozen als standplaats omdat deze plek centraal ligt in de Oost-Achterhoek.”

Deelnemers bepalen invulling
Chris weet nog niet precies hoe de maandelijkse avonden ingevuld gaan worden. “Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we eerst maar gewoon eens kennismaken met elkaar en inventariseren waar de interesses en behoeftes liggen. Willen deelnemers vooral gezellig met elkaar kletsen? Of is er juist behoefte aan activiteiten met elkaar te ondernemen? En zo ja, welke activiteiten passen daarbij? De bedoeling is een vertrouwde plek te creëren waar we het gezellig hebben met elkaar maar waar je ook terecht kunt als je ergens mee zit. Alle lhbti+ers van 18 jaar en ouder zijn hierbij welkom. Afhankelijk van de opkomst en de wensen van de deelnemers kunnen we dingen als groep samendoen of juist opdelen naar leeftijd of interesses.”

De Rainbow Hangout is voor zover bekend de enige contactgroep voor lhbti+ers voor meerderjarigen in de Achterhoek. Chris, geboren als vrouw, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk contact met gelijkgestemden is. “Aan het ‘uit de kast komen’ gaat vaak een hele tijd vooraf waarin je veel nadenkt en twijfelt over je geaardheid. Al die twijfels en gedachten blijven in je hoofd ronddraaien en dan is het fijn als je die kunt delen met mensen die door zo’n zelfde proces zijn gegaan. Zo heb ik voorafgaand aan mijn transitie veel zelf uit moeten zoeken. Je hebt dan steun aan iemand die al eerder zo’n traject heeft doorlopen.”

Een plek voor gelijkgestemden waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat je bedoelt

Aanmelden en versterking gezocht
Voor het hosten en begeleiden van maandelijkse bijeenkomsten is Chris nog op zoek naar lezers die aan willen haken bij zijn initiatief. “Ik kom graag in contact met mensen die mij willen helpen bij het opzetten van deze contactgroep. Dat hoeven niet per se mensen te zijn uit de rainbow-gemeenschap, ook mensen die affiniteit hebben met de doelgroep zijn van harte welkom.” Chris verwacht met zijn initiatief veel leden van de rainbow-community aan te spreken en hoopt op een grote opkomst bij de aftrap van de Rainbow Hangout. “Er hebben zich al enkele mensen aangemeld maar er is zeker nog plek voor nieuwe gezichten. Ik heb er zin in!”

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de Rainbow Hangout noodzakelijk. Dit kan via hangout@coctwenteachterhoek.nl.. Op dit mailadres kun je ook terecht voor meer informatie of als je wilt helpen bij het opzetten van de contactavonden. De bijeenkomsten van de Rainbow Hangout starten vanaf vrijdag 3 december bij sociaal cultureel centrum Den Diek aan de Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde (ingang aan de Van de Meer Walcherenstraat, achter de Hamalandhal). Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo