Rood voor Rood fototekst 'Bouwen in het buitengebied'. Foto: Rob Weeber
Rood voor Rood fototekst 'Bouwen in het buitengebied'. Foto: Rob Weeber

Nieuw beleid Rood voor Rood buitengebied Berkelland

Algemeen

Vanaf 11 november ligt beleidsplan vier weken lang ter inzage

Door Rob Weeber

BORCULO - Bouwen kan weer in Berkelland. Na een aantal jaren bouwstop is de gemeente druk met alle kernen om een verruimd bouwbeleid te realiseren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is al geen onbekend fenomeen meer, net zoals de transitie van winkelpand naar woning. Een volgende optie is nieuw beleid voor de Rood voor Rood regeling, waarbij oude, leegstaande agrarische gebouwen kunnen worden vervangen door woningen. 

De Rood voor Rood regeling was aan vernieuwing toe. Dat betekent automatische dat inwoners de gelegenheid krijgen om mee te denken en te reageren op de plannen. Het beleidsplan houdt in dat er op een erf maximaal twee nieuwe woningen gebouwd mogen worden. Voor iedere woning dient 1.000 vierkante meter gebouw gesloopt te worden. Die 1000 vierkante meter overigens mag worden gesplitst in tenminste 600 op het eigen erf en 400 vierkante meter op een andere locatie in het buitengebied waar oude, leegstaande gebouwen staan.
Portefeuillehouder woningbouw is wethouder Maikel van der Neut. “De bedoeling is dat we een driehoeksovereenkomst aangaan met eigenaren, nieuwe bewoners en gemeente. Dat doen we om opkoping en woningbouwspeculatie tegen te gaan. Het nieuw te ontwikkelen pand moet door de opdrachtgever of een aanverwant familielid bewoond gaan worden. Ook hopen we met de nieuwe regeling verpaupering van het buitengebied en criminele activiteiten tegen te gaan.”

Erfbebouwing komt tegemoet aan de wens van inwoners om zich in het buitengebied te kunnen vestigen. Volgens de wethouder blijft naast de nieuwe Rood voor Rood regeling daarom ook de woningsplitsing bestaan. Met het nieuwe plan zouden er dus maximaal vier huisnummers kunnen komen per erf, twee voor de bestaande woning en twee voor de nieuwe woningen. Rood voor Rood is ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Asbest bijvoorbeeld wordt opgeruimd en er kan meer aandacht worden geschonken aan zaken als cultuurhistorische waarde en biodiversiteit van het platte land. 

Vanaf 11 november ligt het beleidsplan vier weken lang ter inzage. Eventuele reacties zullen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Het uiteindelijke plan zal in februari 2022 aan de raad  worden voorgelegd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo