Anny Rensink en Jan Buist vormen het bestuur van de Stichting An ’t Wark!, die mensen met schulden wil helpen. Foto: PR
Anny Rensink en Jan Buist vormen het bestuur van de Stichting An ’t Wark!, die mensen met schulden wil helpen. Foto: PR

Leenfonds Berkelland helpt mensen met schulden

Algemeen

Leenfonds Berkelland helpt mensen met schulden

BERKELLAND - Het sociaal leenfonds Berkelland helpt mensen met onverwachte schulden. Stichting An ’t Wark!, luidt de naam. De diaconie van protestantse gemeente De Wijngaard en de Stichting Financieel Sterk bundelen hierin hun krachten. Anny Rensink en Jan Buist vormen als vertegenwoordigers hiervan het bestuur. 

De Stichting An ’t Wark wil mensen helpen die geen beroep kunnen, mogen en/of willen doen op de reguliere schuldhulpverlening en of bijzondere bijstand. Vooral wil An’t Wark gezinnen helpen met financiële problemen, die voortkomen uit bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van werk en inkomen, gedwongen verkoop eigen woning , of beëindiging van een bedrijf. Hier doen zich vaak flinke financiële veranderingen voor. Om te zorgen dat iemand zijn leven weer op de rit krijgt, is er voor hen hulp bij eenmalige uitgaven. 

Het initiatief is genomen door de diaconie van De Wijngaard en Jan Buist van Financieel Sterk. Anny Rensink: “Via de diaconie bereiken ons regelmatig vragen waarbij een snelle maatwerkoplossing gewenst is”. Jan Buist vult aan: “Vanuit mijn praktijkervaring binnen de schuldhulpverlening ben ik een voorstander van snelle oplossingen die mensen er ook snel weer bovenop helpen. Nu duren trajecten soms erg lang en de drempel om hulp te vragen is nog steeds groot”. In de nieuwe stichting hebben beide initiatiefnemers elkaar gevonden.

Overname schulden
Kern van het leenfonds is dat de stichting de schulden van iemand overneemt. De schulden worden ineens voldaan door de Stichting An ’t Wark!/ Sociaal leenfonds Berkelland. Met schuldeisers wordt overlegd om akkoord te gaan met een betaling ineens door finale kwijting. In plaats van meerdere schuldeisers is er dan nog maar sprake van één schuld, bij de stichting. Dit is overzichtelijk en werkt snel.

De pas opgerichte stichting is laagdrempelig en onderscheidt zich van de reguliere schuldhulpverlening door het lokale karakter, korte lijnen en indien gewenst begeleiding uit de eigen omgeving. Bovendien berekent het leenfonds een rente van maar één procent. Als An’t Wark zelf niet kan helpen verwijst men de hulpvrager uiteraard door. 

Aantal voorwaarden en contact
Aan hulp van de Stichting An ’t Wark! zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Wie in aanmerking wil komen, moet gemotiveerd zijn om van de schulden af te komen. Perspectief op bijvoorbeeld meer inkomen is ook wenselijk en de totale schulden zijn niet meer dan € 5000,-.

Wie graag meer wil weten over deze financiële hulpverlening of een hulpvraag heeft, kan telefonisch en via WhatsApp terecht bij Anny Rensink (06 25472664) en Jan Buist (06 22242333). 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo