<p>Zwembad de Meene in Ruurlo, een van de mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal. Foto: Achterhoek Nieuws/Rob Stevens</p>

Zwembad de Meene in Ruurlo, een van de mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal. Foto: Achterhoek Nieuws/Rob Stevens

Status nieuwe sporthal Ruurlo

Vier locaties worden verder beoordeeld

Door Jan Hendriksen

RUURLO – De bestuurders in de Projectgroep Sporthal Ruurlo hebben de leden van de verenigingen, scholen en stichtingen die betrokken zijn bij de realisatie van de nieuwe sporthal in Ruurlo vorige week een nieuwsbrief aangeboden. 

Al in juli 2017 is er voor het eerst gesproken over een nieuwe sporthal in Ruurlo. Er is destijds door alle partijen een gemeenschappelijke ambitie uitgesproken voor Ruurlo. Deze ambitie luidde als volgt: Wij zijn Samen. Opgedeeld in vijf punten: samen werken, samen sporten, samen verbinden vanuit Omnisport, samen sporten en ontmoeten voor alle doelgroepen, en samen voor een vitaal Ruurlo.

Er is de afgelopen jaren volgens de projectgroep veel gesproken en er is veel nagedacht. Verschillende locaties zijn langsgekomen en dit heeft ook geleid tot veel onrust in Ruurlo. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in maart 2021 opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de vier potentiële locaties, namelijk de huidige locatie van sporthal ‘t Rikkenhage, een locatie in combinatie met voetbalvereniging Ruurlo, een locatie aan de Nieuwe Weg en een locatie in combinatie met Zwembad De Meene. “Wij, als verenigingen en stichtingen, hebben nadrukkelijk gevraagd om de verschillende visies van de gemeente – denk aan bewegen en ontmoeten, vitaliteit, masterplan centrum en het huisvestingsplan onderwijs – mee te blijven nemen in de verdere afweging. Ook is door ons nadrukkelijk gevraagd om alle belanghebbenden te betrekken, zodat dit meegewogen kan worden in de uiteindelijke keuze voor een locatie van de sporthal. Nadruk in het locatieonderzoek ligt op transparantie en onafhankelijkheid. Als leden van de projectgroep Sporthal Ruurlo hebben wij de belangrijke taak deze onafhankelijkheid en transparantie te borgen”, aldus de projectgroep in de nieuwsbrief. 

Vergevorderd
Het onderzoek is momenteel in een vergevorderd stadium. Hoewel het project iets uitloopt in de planning, is het streven van de projectgroep dat men in januari 2022 de gemeenteraad een advies over een locatie voor de nieuwe sporthal aan kan bieden. Op 15 september heeft een werkbijeenkomst plaats gevonden, waar alle omwonenden en andere belanghebbenden hun visie mochten delen. Een verslag van deze werkbijeenkomst is te vinden op de website www.gemeenteberkelland.nl/sporthalruurlo.

Objectief
De vier locaties worden objectief beoordeeld door middel van scorekaarten. In deze scorekaarten is een heel aantal thema’s opgenomen, zoals in het raadsbesluit gevraagd is. ICS adviseurs verwerken momenteel de laatste opmerkingen om te komen tot objectieve scorekaarten. Op basis van die kaarten bepaalt de projectgroep welke locaties verder uitgewerkt gaan worden. Er is dus nog geen concreet nieuws te melden over een locatie, maar toch vindt de projectgroep het belangrijk een ieder te blijven informeren.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden